Gravplassforeningen bidrar tll et kompetanseløft innen gravplassektoren.
Gravplassforeningen bidrar tll et kompetanseløft innen gravplassektoren.

– Vi trenger et kompetanseløft innen gravplassektoren

Jeg mener ikke det er lite eller dårlig kompetanse innen dette fagmiljøet. Men, det er viktig til enhver tid å styrke kunnskapen om viktige endringer og forutsetninger for å kunne drive en god gravplassforvaltning.

Publisert

Dette er en kommentar som står for skribentens mening.

Her har Gravplassforeningen funnet sin plass. Denne idéelle foreningen har blitt en bauta i sitt arbeid for å fremme norsk gravplasskultur.

Norsk forening for gravplasskultur skal arbeide for å fremme god gravplasskultur, og bidra til formålstjenlige rammebetingelser for gravplasser og krematorier. Norsk forening for gravplasskultur har rett og slett gravplassen som sitt hjertebarn. Det vil si planlegging, drift, stell av grøntanlegget, kurlturminneforvaltning, vern og historie

Gravplassforeningen

Fra 1. januar trådte den siste revisjonen av gravferdsloven i kraft. Akkurat nå er forskriftene til dette lovverket ute på høring. Det forventes at nye og reviderte forskrifter vil tre i kraft fra 1. Januar 2022.

Vi lever i en spesiell tid med store krav til omstillinger. Samfunnet endrer seg i rekordfart. Det som var helt vanlig i går, er plutselig uaktuelt og akterutseilt i morgen. Gravplassektoren må henge med i denne omstillingen, men samtidig er det så utrolig viktig at den ballasten man har opparbeidet seg videreføres med respekt og viten om at man møter nye utfordringer.

Derfor er det viktig med gode fagdager innenfor miljøet. Der man trekker veksler på nærliggende organisasjoner og bransjer som også arbeider innenfor samme segment. På den måten drar man lasset sammen.

Vi befinner oss innenfor et så spesialisert/sært område at det ikke finnes lignende tilbud i hver en krok.

<span class=" italic" data-lab-italic_desktop="italic"><span class=" font-weight-bold" data-lab-font_weight_desktop="font-weight-bold">Erik Hynne fra Statsforvalteren Vestfold og Telemark registreres for årets fagdager i Sandefjord og Larvik. Og mottar navneskiltet av Anne-Mette Bamle.</span></span>
Erik Hynne fra Statsforvalteren Vestfold og Telemark registreres for årets fagdager i Sandefjord og Larvik. Og mottar navneskiltet av Anne-Mette Bamle.

Hvem skal så forme den fremtidige gravplasskulturen?

Når nye anlegg planlegges er landskapsarkitektene en viktig ressurs. Hos dem legges premissene og det legges fram en grunnform for en gravplass. Men også en perfekt grunnform kan utfordres hvis uvitenhet gjør at man ikke kan ta vare på anlegget.

For lite ressurser (penger) er et annet problem. Nok midler og kunnskap må til for god drift av anlegg.

Kompetanseutveksling skjer der folk møtes. Kurs og ulike seminarer er uhyre viktig. Behovet for å møtes og dele erfaringer må styrkes. Fagdagene er et glimrende eksempel på det.

Powered by Labrador CMS