Urneveggen i Notodden slik Sør Arkitekter har illustrert den. Nå er den under oppføring.
Urneveggen i Notodden slik Sør Arkitekter har illustrert den. Nå er den under oppføring.

KOMMENTAR:

Nå kommer urneveggene

Det nye «snakkisordet» innen gravplassektoren, er urnevegger. Ved års- skiftet trådte ny og revidert gravferdslov i kraft. Ordet urnevegg er nevnt kun én gang i lovverket, men like fullt utløste det nytenking blant forvalterne.

Publisert Sist oppdatert

Først ut er Notodden som allerede i mai startet arbeidet med å bygge sin utgave av nyskapningen. Videre arbeider man med planer for urnevegger både i Bergen, Trondheim og i Larvik.

Vi ser dem i Europa, ikke alltid like vakre og iøynefallende, men de tjener sin hensikt. Nå er det vår tur til å berike gravplassene med et nytt element som helt sikkert vil vekke oppsikt.

Landet over.

I kjølvannet av den nye lovtilpasningen, har vi også forskriftene som må endres før Notodden kan ta i bruk urneveggen. Her vil det bli reist mange spørsmål som må defineres i forskriftsteksten. Vanlig fredningstid i Norge er 20 år. Den regelen bør det være unødvendig å gjøre noe med.

Men, hva skjer med urnen etter de tjue årene? Og hva skal skje med asken? Når det ikke eksisterer noen fester lenger, hva skal da skje? Asken vil jo være der. Den har ikke blitt til jord. Vil det bli anledning til å anlegge en «askelund» der man etter hvert oppbevarer aske?

Og da vil vel urneveggen fungere som en slags «mellomlagring»?

Hva med askespredning på gravplassen? Kan det bli aktuelt med egne felt for det, slik det eksempelvis praktiseres enkelte steder i Spania?

Og hvem skal ha ansvaret for å flytte asken fra urneveggen og dit den skal ende?

Jeg ser for meg at her er det mange spørsmål som må belyses og besvares i forskriftene. Vi venter på høringsbrevet og forslaget til revisjon av forskriftene. De vil snart foreligge, departementet håper på vedtak som kan tre i kraft fra årsskiftet.

Etablering av urnevegger i Norge, vil også utløse andre og spennende tanker. Her vil det bli muligheter for kreativitet. Både når det gjelder kunstnerisk utforming av urner, bruken av litt uvante elementer, og den helhetlige utformingen av veggene og tilhørende utsmykking.

Gravplassen ser med stor spenning på revisjonen av forskriftene, som vil gi en pekepinn på hvor fremtidig forvaltning av gravplassektoren går.

Powered by Labrador CMS