Dødstallene stiger i Norge.
Dødstallene stiger i Norge.

Stor økning av antallet døde i Norge siste kvartal 2021

Dødstallene i Norge stiger. Fagbladet Gravplassen har sjekket de siste tallene som foreligger fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Trenden er klar. I 2021 har vi fra uke 39 til og med uke 52, en økning på nesten 1.600 døde, eller nesten 15 prosent sammenlignet med samme periode i 2020.

Publisert Sist oppdatert
<span class=" italic" data-lab-italic_desktop="italic"><span class=" font-weight-bold" data-lab-font_weight_desktop="font-weight-bold">Demograf, Ane Tømmerås i Statistisk sentralbyrå. </span></span>
Demograf, Ane Tømmerås i Statistisk sentralbyrå.

Artikkelen er oppdatert etter at tallene fra uke 52 forelå. Det presiseres at dette er foreløpige tall, da det er et visst etterslep i innrapportering av dødsfall.

Denne tendensen startet, ifølge SSB, allerede i fjorårets tredje kvartal. Da skrev SSB at økningen i dødsraten er liten, men forventet etter en lengre periode med noe lavere dødelighet. Spesielt i de eldre aldersgruppene.

I tredje kvartal 2021 økte dødsraten med 460 personer, sammenliget med samme periode året før.

Demograf Ane Tømmerås i SSB sier at det er to ting som er viktig å huske på når en skal tolke dødelighetstallene. – Det første er at antallet eldre i befolkningen stadig øker. Det andre er at smitteverntiltak under koronapandemien har beskyttet noen av de mest utsatte i samfunnet, sier hun.

Statistisk sentralbyrå: Flere døde i tredje kvartal 2021

Døden ble satt på vent

<span class=" italic" data-lab-italic_desktop="italic"><span class=" font-weight-bold" data-lab-font_weight_desktop="font-weight-bold">Anne-Margrethe Brøndelsbo, seksjonsleder ved Alfaset krematorium i Oslo.</span></span>
Anne-Margrethe Brøndelsbo, seksjonsleder ved Alfaset krematorium i Oslo.

Tømmerås sier videre at mange av de eldre blant oss antagelig har levd litt lenger enn de ville gjort hvis det ikke hadde vært en pandemi. Hun begrunner dette med at de har vært mindre utsatt for smitte, også av andre sykdommer enn korona. – Det kan ha ført til en noe lavere dødelighet i en periode, sier Tømmerås.

Etter en slik periode med lavere dødelighet, kan vi ifølge SSB forvente en påfølgende periode med noe høyere dødelighet, fordi det da er flere personer med høyere risiko for å dø i samfunnet.

Eldrebølge og pandemi

Fortsetter denne tendensen også i 2022, vil vi få en økning på mer enn 6.000 dødsfall i forhold til tidligere år. Månedene som kommer vil avdekke om det vil bli tilfellet.

Forvaltningene av gravplasser vil naturlig nok merke en slik økning. Vil dette føre til utfordringer når det gjelder kapasitet i våre gravplassforvaltninger? Likedan i våre krematorier?

– Tallene for 2021 er enda ikke klare, sier Anne-Margrethe Brøndelsbo, seksjonsleder ved Alfaset krematorium i Oslo. Hun sier de har god kontroll ved krematoriet på Alfaset. – Vi har god kapasitet etter ombyggingen som har skjedd. Gravferdsetaten ser ingen utfordringer ved økning av antall kremasjoner. Vi har også kapasitet til å kremere en del for andre kommuner i tillegg til egne innbyggere, avslutter Brøndelsbo.

Powered by Labrador CMS