ASKESPREDNING:

En økende trend i Norge

Antallet urner utlevert til askespredning, gjorde et byks fra 2019 til 2020. Til tross for at økningen i koronaåret var på hele 63 prosent, får ikke viruset skylda.

Publisert

NORGE

Urner utlevert til spredning av aske i Norge 2016-2020 Antall
2016514
2017520
2018747
2019530
2020862

– Nordmenn som vil ha urna i jord på grunn av tradisjon, velger dette uansett, sier Anne-Margrethe Brøndelsbo, seksjonsleder for krematorium ved Gravferdsetaten i Oslo.

Reiserestriksjoner en mulig årsak

Men Brøndelsbo tror likevel at pandemien kan være en indirekte årsak til noe av økningen.

– Det kan være at noen som tidligere søkte om å få ta urna med til utlandet, nå ikke får det til på grunn av reiserestriksjonene. Da har nok flere av dem valgt å spre asken i Norge i stedet, sier hun.

OSLO

Urner utlevert til spredning av aske i Oslo 2016-2020 Antall
201699
201783
2018147
2019114
2020180

GJØVIK

Urner utlevert til spredning av aske i Gjøvik Antall
201622
20179
201848
201914
202052

DRAMMEN

Urner utlevert til askespredning i Drammen Antall
201632
201750
201843
201918
202056

<b><i>Kilde: Kremasjonsstatistikken</i></b>

<span class=" italic" data-lab-italic_desktop="italic"><span class=" font-weight-bold" data-lab-font_weight_desktop="font-weight-bold">Anne-Margrethe Brøndelsbo.</span></span>
Anne-Margrethe Brøndelsbo.

At flere skulle velge å spre asken, i stedet for å gravlegge urna, har ikke Gravferdsetaten noen indikasjoner på. For selv om Oslo er en av kommunene som er sterkest berørt av koronapandemien, var ikke begrensningene på urnenedsettelsene særlig store i 2020.

– Oslo hadde kun stengt for urnenedsettelser en kort periode på våren 2020, sier seksjonslederen.

Flere søkte utsettelse

Gjøvik har ikke vært like mye rammet av korona som det Oslo har vært, men så likevel et stort hopp fra 2019 til 2020 i utlevering av urner til askespredning.

<span class=" italic" data-lab-italic_desktop="italic"><span class=" font-weight-bold" data-lab-font_weight_desktop="font-weight-bold">Line Langseth Bakkum.</span></span>
Line Langseth Bakkum.

– Jeg tror ikke korona har hatt mye å si her. Det skyldes nok mer tilfeldigheter ved at urner har blitt liggende fra året før. Samt at askespredning er del av en trend med mer personlige seremonier, sier Line Langseth Bakkum, kirkeverge i Gjøvik.

Statistikken kan underbygge hennes antakelse. For med unntak av et fall i nettopp 2019, har det blitt levert ut stadig flere urner til askespredninger både i Gjøvik og i Norge. Hvis hun skal gi et kjennetegn på koronaåret, er det de mange søknadene om utsettelse av urnenedsettinger.

– Flere har vært forhindret fra å komme til en seremoni, for eksempel fra utlandet. Så med utsatt seremoni, håper nok mange at de får dette gjort ved en senere anledning, sier Bakkum.

<span class=" italic" data-lab-italic_desktop="italic"><span class=" font-weight-bold" data-lab-font_weight_desktop="font-weight-bold">Svein Askekjær.</span></span>
Svein Askekjær.

Askespredning blir antakelig vanligere

Drammen er en annen kommune som er sterkt berørt av koronapandemien, men heller ikke her tror man at den førte til at flere valgte å spre asken, framfor å sette urna ned på en gravplass.

– Siden jeg ikke ble kirkeverge før 1. januar 2020, er jeg usikker på statistikken for 2019, men jeg har uansett ikke hørt noe som tyder på at økt askespredning skyldes korona, sier Svein Askekjær, kirkeverge i Drammen kirkelige fellesråd.

Han heller mer mot forklaringen på at den økte interessen for askespredning skyldes at flere ønsker mer personlige seremonier.

– Det er stadig flere som ikke ønsker en standard begravelse. Og mange ønsker ikke å ha en grav som må stelles. Noen av dem kan ønske å få sin aske spredd på et sted som har vært viktig for dem, sier han.

At askespredning blir stadig mer vanlig i Norge, tviler han ikke på. Men han tror på en jevnere økning enn hoppet Drammen fikk fra 2019 til 2020.

Powered by Labrador CMS