Fra åpningen av Antveit gravplass i Bergen. Landskapsarkitekt Erik Bjerkelund (fra venstre), kulturbyråd Katrine Nødtvedt og gravpalssjef Inghild Hareide Hansen.
Fra åpningen av Antveit gravplass i Bergen. Landskapsarkitekt Erik Bjerkelund (fra venstre), kulturbyråd Katrine Nødtvedt og gravpalssjef Inghild Hareide Hansen.

ANTVEIT GRAVPLASS I BERGEN:

– En gravplass som vil sørge for en verdig ramme

Antveit gravplass i Bergen ble offisielt åpnet fredag 27. august. – Jeg er sikker på at Antveit vil være en gravplass som vil sørge for en verdig ramme rundt gravferdsseremonier og et sted der pårørende kan minnes sine kjære i naturskjønne omgivelser, sa kulturbyråd Katrine Nødtvedt under åpningen.

Publisert

Antveit gravplass

Antall graver:
4.500. Fordelt på 3.165 urner og 1.322 kistegraver.
Størrelse:
25,8 dekar.

Navnet minnelund:
Plass til 1.600. Det er forberedt plass til 1.000 navneplater i første omgang.

Pris:
65 millioner.

Antveit gravplass i Bergen ble offisielt åpnet fredag 27. august.

– Jeg er sikker på at Antveit vil være en gravplass som vil sørge for en verdig ramme rundt gravferdsseremonier og et sted der pårørende kan minnes sine kjære i naturskjønne omgivelser, sa kulturbyråd Katrine Nødtvedt under åpningen.

Mange var samlet denne flotte solskinnsdagen på den nye gravplassen. Som er den 28 i rekken av bergenske gravplasser. Kulturbyråden prisga innsatsen som er gjort av gravplassmyndigheten i Bergen. – Det er viktig at gravplassmyndigheten i Bergen legger til rette for behovene for en verdig gravferd. Og på denne gravplassen er det det, sa Nødtvedt.

Hun kom også inn på endringene i etterspurte gravformer. Og trakk fram Bergens mangfoldige befolkning og ønskene fra folk om noe annet enn en tradisjonell kistegrav.

– I Bergen kommune velger et flertall i dag en urnegrav, og tilbudet med navnet minnelund med felles minnesmerke blir også stadig mer populært. Når flere velger dette alternativet blir behovet for arealer til gravplasformål også mindre og det tar lengre tid til vi har behov for å bygge flere gravplasser. På Antveit gravplass vil minnelunden tas i bruk straks etter åpningen. Jeg er sikker på at mange vil sette pris på dette tilbudet.

Les hele talen til kulturbyråden i Bergen helt nederst i denne artikkelen.

Regulert område for gravplass i 2008

Det tar sin tid å anlegge nye gravplasser. Antveit ble regulert sammen med IKEA allerede i 2008. I 2014 skjedde den siste utvidelsen av Åsane kirkegård. Allerede da var det klart at en måtte over Dalavegen når ny gravplass skulle anlegges i 2021.

– Og her er vi nå, sa gravplassjef Inghild Hareide Hansen under åpningen av gravplassen. Hun trakk fram alle som har arbeidet med prosjektet. – Det er mange som har en andel i dette. Og nevnte blant annet Kåre Bjorøy i Sartor maskin AS, Akasia kirke og gravplass AS ved Ola Bakke som prosjektleder og Erik Bjerkelund som landskapsarkitekt.

Vokser på seg etter hvert

– En gravplass er en særlig plass. Slik den er utformet så tror jeg at den bokstavelig talt vil vokse på seg etter hvert som den tas i bruk og trærne blir større og hekkene og plantefeltene vokser til, sier hun.

Antveit skal bli et godt sted å være med sorgen og gi rom for ro og ettertanke.

Gravplassjef, Inghild Hareide Hansen

– Det blir et sted der vi kan møte varige verdier i de solide murene som har sine referanser til byggetradisjonen i Åsane, fortsetter hun.

Gravplassen har fått en parkmessig standard og jeg håper at folk i Åsane vil ta seg en tur hit. En kan spasere gjennom gravplassen og ut på turveiene mot nord. Første gravlegginger skjer i neste uke, men det vil ta lang tid før hele gravplassen tas i bruk, så derfor er det eng på enkelte felt, men alt er klart til det har bruk for gravene, avsluttet gravplassjefen i Bergen, Inghild Hareide Hansen.

<span class=" italic" data-lab-italic_desktop="italic"><span class=" font-weight-bold" data-lab-font_weight_desktop="font-weight-bold">Det første som møter besøkende på Antveit gravplass, er den navnede minnelunden med sine høyreiste minnesmerker. Her er det i første omgang satt av plass for 1.000 navneplater.</span></span>
Det første som møter besøkende på Antveit gravplass, er den navnede minnelunden med sine høyreiste minnesmerker. Her er det i første omgang satt av plass for 1.000 navneplater.

Kulturrådens tale under åpningen av Antveit gravplass:

Kjære alle sammen:
Det er en stor og viktig begivenhet å åpne en ny gravplass. Gravplasser er viktige steder for hvor vi minnes de som var her før oss. Gravplassen skal ha en parkmessig standard som skal gi en god og verdig ramme rundt både gravferden og sorgarbeidet etterpå. Mange mennesker bruker gravplassene for å minnes sine kjære både ved høytider og ellers i året. Når vi i dag kan observere hvordan det er blitt her på Antveit gravplass kan vi gratulere Bergen kirkelige fellesråd og Åsane bydel med å ha fått et sted som ivaretar dette viktige samfunnsoppdraget som en gravplass har.

Åsane er en bydel som opplevde stor utbygging og vekst etter andre verdenskrig og som gikk fra å være et bygdesamfunn til en stor bydel og et handelssentrum for hele Vestlandet. Det er en stor befolkning som bor her og som skal ha tilbud som ivaretar hele livsløpet. Samtidig må vi ta ekstra godt vare på de delene av denne flotte bydelen som er grønne. Antveit ligger ved det området der en del av det opprinnelige kulturlandskapet i området er best bevart med nydelige grønne arealer og den vakre Åsane kirke i nærheten. Det er derfor viktig at den nye gravplassen må passe inn i miljøet ved porten til dette viktige kulturlandskapet i Mellingen.

Mest sannsynlig skal denne gravplassen ligge her i flere hundre år og mange, mange generasjoner fremover. Da er kvalitet viktig, og denne kvaliteten kan vi se i steinmurene, vegetasjonen, navnet minnelund, vannposter og benker over hele anlegget. Gravplassmyndighetene har også tatt hensyn til at det vil ta lang tid før alle deler av gravplassen tas i bruk og har dermed lagt om lag halvparten av gressarealene til eng.

Utskiftning av masse og flytting flytting av bekken som renner gjennom området har vært både kostbart og arbeidskrevende å få til. Men ryktene sier at det har vært observert fisk i vannet, så arbeidet har vært vellykket. Det har vært gjort en fantastisk innsats av de involverte i prosjektet for å få dette til. Det er imponerende.

De siste årene har det vært endringer i hva slags gravform som etterspørres. Bergen har fått en mer mangfoldig befolkning og flere ønsker en annen grav enn en tradisjonell kistegrav. I Bergen kommune velger et flertall i dag en urnegrav, og tilbudet med navnet minnelund med felles minnesmerke blir også stadig mer populært. Når flere velger dette alternativet blir behovet for arealer til gravplassformål også mindre og det tar lenger tid til vi har behov for å bygge flere gravplasser. På Antveit gravplass vil minnelunden tas i bruk straks etter åpningen. Jeg er sikker på at mange vil sette pris på dette tilbudet.

Det er viktig at gravplassmyndighetene i Bergen legger til rette for behovene for verdig gravferd og på denne gravplassen er det det. Det er plass både for dem som ønsker en tradisjonell kistegrav og andre gravformer.

Nytt i Bergen er at på Antveit har vi graver i dobbel dybde og det innebærer at den etterlatte kan få dobbel grav uten ekstra kostnad. Det er også mulighet for retningsbestemte kistegraver med seremoniplass, som legger til rette for mennesker med bakgrunn fra ulike religioner og livssyn. Gravferdsmyndigheten regner med at gravene som er tilrettelagt etter islamsk gravleggingsskikk, med retningsbestemte graver og seremoniplassen vil bli tatt i bruk når behovet er der, siden det ikke er tilbud om dette i bydelen fra før.

I Bergen kan innbyggerne fritt velge på hvilken gravplass en ønsker grav på, og kapasiteten vil avhenge av hvor mange som velger grav på Antveit. Det er gravplass nummer 28 i Bergen, men drives som en enhet med Åsane kirkegård, som har 6000 graver. Jeg er sikker på at Antveit vil være en gravplass som vil sørge for en verdig ramme rundt gravferdsseremonier og et sted der pårørende kan minnes sine kjære i naturskjønne omgivelser.

Katrine Nødtvedt (Kulturbyråd)

Powered by Labrador CMS