AKTUELT:

Digital gravferdsmelding krever lovendring

Nye bestemmelser om personvern og taushetsbelagt informasjon, er blant endringene som foreslås. Kravet om å varsle politiet før kremasjon er også en bestemmelsene som kan forsvinne.

Publisert Sist oppdatert

Gravplassen har tidligere skrevet om prosjektet Dødsfall og arv og etableringen av digital gravferdsmelding.

Barne- og familiedepartementet har nå sendt ut et høringsnotat med forslag til endringer i gravplassloven og gravplassforskriften som følge av den nye digitale løsningen.

Behandling av personopplysninger

Når gravferdsmeldingen blir digital, vil gravplassmyndighetene på en ny måte kunne behandle, dele og lagre personopplysninger. Forslagene til endringer i lovverket skal gi hjemmel til dette, samtidig som kravene i personvernforordningen (GDPR) overholdes.

Gravplassmyndigheter og andre inviteres til å gi sine innspill til Barne- og familiedepartementet. Høringsfristen er 1. oktober 2022.

Utredningsleder Martin Hill Oppegård håper så mange som mulig tar seg tid til å gå gjennom forslagene til regelendringer og gi sine innspill som høringssvar.

­«Det er ekstra gøy å arbeide med gravplass-sektoren fordi folk er så flinke til å svare på høringer! Jeg ser fram til å lese hva gravplassmyndighetene mener», skriver Hill Oppegård i epost til Gravplassen.

Martin Hill Oppegård er utredningsleder i Barne- og familiedepartementet
Martin Hill Oppegård er utredningsleder i Barne- og familiedepartementet

Tro og livssyn er særlig utfordrende

Opplysninger om tro og livssyn er omfatta av et særlig vern i personvernforordningen. Vernet får en annen karakter etter dødsfall, men valg av for eksempel seremonitype og sted vil kunne si noe om livssynet til de etterlatte.

Nå tjenesten digital gravferdsmelding etter hvert skal videreutvikles kan det bli aktuelt å innlemme slik informasjon i systemet. Det foreslås derfor at gravplassmyndigheten, statsforvalteren, kommunen og eier av krematorium skal kunne behandle personopplysninger om religion og filosofisk overbevisning når dette er nødvendig for å utføre oppgaver etter gravplassloven (ny § 23 b).

Personvernforordningen

  • Personvernforordningen har som formål å sørge for en god beskyttelse av personopplysninger, samtidig som personopplysninger skal kunne utveksles fritt innenfor EU-/EØS-området.
  • Også kjent som GDPR (General Data Protection Regulation)
  • Loven trådte i kraft 20. juli 2018. Dermed fikk forordningen lovs kraft i Norge.

Kilde: SNL.no

Andre nye bestemmelser

I dag sier gravplassloven at person som lever i ekteskapslignende samboerskap har lik rett til å være ansvarlig for gravferden som ektefelle til avdød. I høringsnotatet foreslår departementet konkrete kriterier for hva som utgjør ekteskapslignende samboerskap.

Det foreslås også at det lovpålagte kravet om å varsle politiet før en kremasjon bortfaller.

I høringsnotatet forslår departementet i tillegg til bestemmelsen som kommer som en følge av digital gravferdsmelding, også en rekke andre mindre regelendringer.

Blant annet vil man justere fristen for kremasjon fra 10 til 15 virkedager. Kisten skal fortsatt leveres til krematoriet innen 10 dager. Bakgrunnen er at mindre krematorier skal slippe å måtte varme opp ovnene oftere en strengt nødvendig. Dette vil kunne justere utslippene fra krematorier og ha en miljøgevinst.

Du kan lese høringsbrev og hele høringsdokumentet her.

Powered by Labrador CMS