Ordfører, Beate Skretting holdt åpningstalen og fikk æren av å klippe snoren.
Ordfører, Beate Skretting holdt åpningstalen og fikk æren av å klippe snoren.

Slekt skal følge slekters gang

En gravplass for alle, uansett tro og livssyn, ble åpnet ved Fjære kirke fredag 15. oktober. Sammen med den navnede minnelunden gir den plass til 1000 graver og 300 urneplasser. – Her kan sorg bli til gode minner, ble det sagt.

Tekst: Stein Gjulem
Foto: Kjell Olav Haugen

<span class=" italic" data-lab-italic_desktop="italic"><span class=" font-weight-bold" data-lab-font_weight_desktop="font-weight-bold">Anlegget inneholder også hvilebenkter i Fjæregranitt med sitater fra «Terje Vigen».</span></span>
Anlegget inneholder også hvilebenkter i Fjæregranitt med sitater fra «Terje Vigen».
<span class="italic" data-lab-italic_desktop="italic"><span class="font-weight-bold" data-lab-font_weight_desktop="font-weight-bold">«Terje Vigen» ført i pennen av Henrik Ibsen, omtalte Fjære kirke.</span></span>
«Terje Vigen» ført i pennen av Henrik Ibsen, omtalte Fjære kirke.

Ordføreren klippet snoren

Ordfører Beate Skretting fikk æren av å klippe snoren. – I dag er jeg stolt av å kunne klippe snoren for et prosjekt som skal ivareta fremtidens behov for gravplasser i Grimstad, i et historisk kulturlandskap her ved Fjære kirke, sa ordføreren i sin åpningstale, før hun fortsatte:

– De første gravene her er fra middelalderen, og de første gravstøttene er fra 1700–tallet. I nærheten av kirken står også bautaen over Terje Vigen, oppført i 1906.

Arbeidet omfatter utvidelse av kirkegården, tilpasset morgendagens behov, med nye kistefelt, inkludert felt som er tilrettelagt for muslimske gravleggingstradisjoner, nye urnefelt, ny minnelund og opparbeiding av kommunens 1000-årssted.

Det blir en plass for samling før og etter store seremonier, og sett i lys av at Fjære har vært kirkested i omtrent 1000 år, fremstår det som et godt valg for de neste 1000 år, sa ordføreren.

En stor investering

Kirkeverge i Grimstad, Alexander Paul, uttrykte også stor glede over at prosjektet nå var ferdig. – Det praktiske arbeidet har pågått i minst tre-fire år, og er en investering på 21 millioner. Stor takk til Grimstad kommune for godt samarbeid, sa han.

– Slekt skal følge slekters gang, innledet driftsleder for den tekniske siden av prosjektet, Håvard Backe. Han kunne fortelle at det var mye ryddearbeid som måtte gjøres før selve anleggelsen kunne starte. - Skog måtte hogges og rester av en gammel søppeldynge måtte fjernes på forskriftsmessig måte. Desto flottere er det å se at vi nå har fått dette nye anlegget. En del av gravplassen er foreløpig beholdt som en blomstereng, til glede for bier og miljøet.

<span class=" italic" data-lab-italic_desktop="italic"><span class=" font-weight-bold" data-lab-font_weight_desktop="font-weight-bold">Navnet minnelund ved Fjære gravlund i Grimstad.</span></span>
Navnet minnelund ved Fjære gravlund i Grimstad.

Backe understreket at dette er blitt en gravplass for alle, uansett tro og livssyn. Gravlegging skal skje i stor respekt for den avdødes tro og livssyn. – Dette er et sted der sorg kan bli til gode minner, sa han.

– Vi er svært takknemlig for at også vi muslimer nå endelig har fått et sted i Grimstad der vi kan gravlegge våre kjære, sa Mohamud Ali Adan, Ibrahim Redwan og Omar Muhidin Ali fra Islamsk Kultursenter Grimstad.

Et sted med verdighet

Også pater Sigurd Markussen, som er leder for den katolske kirke i store deler av Østre Agder – med 800 medlemmer i Grimstad, var til stede under arrangementet. Han var glad for det flotte resultatet av mange års arbeid.

Den samme gleden uttrykte leder av Grimstad kirkelige fellesråd, Vidar Øvland. – Jeg tror mennesker vil føle stor verdiget når de kommer hit til det nye gravstedet, som er en forlengelse av det som har vært her i 1000 år. Et fint sted i et vakkert naturområde – til refleksjon og sorg, men også til glede over levd liv.

Blomster og takk

Asplan Viak har vært sterkt inne i bildet i arbeidet med utforming og gjennomføring av gravstedsprosjektet. På vegne av selskapet takket landskapsarkitekt Ruth Hauge Bjørneseth for godt samarbeid. Hun overrakte blomster, og fikk også blomster tilbake. I tillegg ble verbale blomster gitt til hovedentreprenør PS Anlegg og alle deres underleverandører.

<span class=" italic" data-lab-italic_desktop="italic"><span class=" font-weight-bold" data-lab-font_weight_desktop="font-weight-bold">Landskapsarkitekt Ruth H. Bjørneseth under åpningen av den nye gravlunden ved Fjære kirke i Grimstad.</span></span>
Landskapsarkitekt Ruth H. Bjørneseth under åpningen av den nye gravlunden ved Fjære kirke i Grimstad.

Nå avgått kirkeverge Bjørn Undheim fikk også rosende ord og blomster for sitt arbeid med prosjektet gjennom mye mer enn tre-fire år.

Godt samarbeid og god kapasitet

Konkludert er det nye anlegget blitt til gjennom mange års godt samarbeid mellom mange gode instanser, tilført mange midler fra det offentlige.

Under innvielsesseremonien ble det også fortalt, at etter 2. verdenskrig er Fjære kirkegård blitt oppgradert og utvidet cirka hvert 20. år. Men kapasiteten som nå ligger i det nye gravstedet, gjør at det trolig vil gå adskillig flere år før en ny utvidelse blir nødvendig.

Etter snorklipping, taler, takk og blomster, ble alle frammøtte «premiert» med velsmakende marsipankake og kaffe. Solen skinte, vinden blåste og høstbladene falt over levende og døde.

<span class=" italic" data-lab-italic_desktop="italic"><span class=" font-weight-bold" data-lab-font_weight_desktop="font-weight-bold">Etterpå var det kaffe og kake til alle frammøtte.</span></span>
Etterpå var det kaffe og kake til alle frammøtte.
Powered by Labrador CMS