Befaringen ble avsluttet på Ekeberg gravlund – et anlegg Sandefjord kan være stolt over.
Befaringen ble avsluttet på Ekeberg gravlund – et anlegg Sandefjord kan være stolt over.

Givende befaring til historiske gravplasser

Årets befaring var velsignet med strålende sol og varmt sensommervær. Med besøk til tre ganske så ulike gravplasser, kunne deltakerne på fagdagene hente hjem inspirasjon til egen arbeidsplass.

Publisert Sist oppdatert
<span class=" italic" data-lab-italic_desktop="italic"><span class=" font-weight-bold" data-lab-font_weight_desktop="font-weight-bold">Ingebrigt Norbakken, drifts- og forvaltningssjef i Akasia i Bergen, likte at Underbo gravplass i Larvik både hadde store trær og åpne flater. Til gjengjeld var han mer kritisk til at driftsbygningen var så synlig for de besøkende på gravplassen.</span></span>
Ingebrigt Norbakken, drifts- og forvaltningssjef i Akasia i Bergen, likte at Underbo gravplass i Larvik både hadde store trær og åpne flater. Til gjengjeld var han mer kritisk til at driftsbygningen var så synlig for de besøkende på gravplassen.

Gamle Vestfold har lang historie. Norges eldste by, Tønsberg, ligger her. Også gravplassene som ble besøk i Larvik kommune, Tjølling og Undersbo, samt Ekeberg gravlund i Sandefjord, er gamle.

Driftsbygning skal ombygges til urnevegg

Undersbo gravplass, som ligger på en flat elveslette i Larvik by, er kommunens største gravplass. Den 73 dekar store gravplassen ble tatt i bruk i 1880. I dag er den omgitt av boliger og næringsbygg, samt et skogholt med høyreiste furutrær. Den inneholder det meste av tilbud, inkludert rammegraver, navna minnelund og muslimsk gravfelt. Her planlegges det også for gravplassenes aller siste tilbud: Urnevegg.

– Undersbo er flat sammenlignet med gravplassene hjemme, sier Ingebrigt Norbakken, drifts- og forvaltningssjef i Akasia.

– Det er fin variasjon her, med store trær og åpne flater. Jeg liker også at seremonirommet ligger usjenert til, fortsetter han.

Han er imidlertid mer kritisk til at driftsbygningen, som opprinnelig var et kapell, ligger midt på gravplassen.

– Jeg synes ikke det er bra at driftsbygget ligger så usjenert til, sier han.

Dette driftsbygget, som en gang var et kapell, skal imidlertid bygges om til å urnevegg. Da skal det også bygges ny driftsbygning på et annet og mer skjermet sted på gravplassen.

<span class=" italic" data-lab-italic_desktop="italic"><span class=" font-weight-bold" data-lab-font_weight_desktop="font-weight-bold">Ved den navna minnelunden som er etablert på Tjølling kirkegård. Her har man «slått sammen» en del rammegraver og etablert minnesmerke til en navna minnelund.</span></span>
Ved den navna minnelunden som er etablert på Tjølling kirkegård. Her har man «slått sammen» en del rammegraver og etablert minnesmerke til en navna minnelund.

Gjenbruker rammegraver til urnefelt og navna minnelund

<span class=" italic" data-lab-italic_desktop="italic"><span class=" font-weight-bold" data-lab-font_weight_desktop="font-weight-bold">Siri Vik, assisterende kyrkjeverje i Time på Jæren, likte rammegravene på Tjølling kirkegård i Larvik. Ikke minst satte hun pris på at de ble tatt vare på ved gjenbruk til urnegraver.</span></span>
Siri Vik, assisterende kyrkjeverje i Time på Jæren, likte rammegravene på Tjølling kirkegård i Larvik. Ikke minst satte hun pris på at de ble tatt vare på ved gjenbruk til urnegraver.

Tjølling kirkegård ligger rundt ei middelalderkirke med historie tilbake til 1150. Den ligger landlig til i utkanten av tettstedet Tjølling, øst for Larvik by. Det som kjennetegner Tjølling kirkegård, er de mange rammegravene. Alt areal rundt kirka domineres av rammegraver, og gjør at Tjølling kirkegård skiller seg ut i mengden av norske gravplasser.

– Det er veldig spesielt med alle rammegravene her. Jeg liker at de tas vare på, og at de gjenbrukes til urnegraver, sier Siri Vik, assisterende kyrkjeverje i Time på Jæren.

Vik bet seg også merke i at resten av gravplassen, den moderne delen møblert med mer vanlige gravminner, er ryddig og velholdt.

Praktanlegg i Sandefjord

Siste stopp var Ekeberg gravlund nær Sandefjord sentrum, som ble tatt i bruk rundt 1930. Her ligger både kapell og krematorium, men på grunn av strengere utslippskrav er det gamle krematoriet nedlagt. Kapellet er imidlertid fortsatt i bruk på gravlunden som er full.

<span class=" italic" data-lab-italic_desktop="italic"><span class=" font-weight-bold" data-lab-font_weight_desktop="font-weight-bold">For Rune Gislerud, driftsleder i Øvre Eiker, var Ekeberg gravlund i Sandefjord et sted for ettertanke og meditasjon.</span></span>
For Rune Gislerud, driftsleder i Øvre Eiker, var Ekeberg gravlund i Sandefjord et sted for ettertanke og meditasjon.

– Dette anlegget ser veldig spennende ut. Det har alle elementer: fin arkitektur, og variert vegetasjon med trær og blomster. Dette er en kirkegård for ettertanke og meditasjon, sier Rune Gislerud, driftsleder i Øver Eiker i nærheten av Drammen.

Ekeberg har i mange år vært befaringssted for studenter ved Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU), ikke minst på grunn av de mange flotte eiketrærne.

Powered by Labrador CMS