– Vi ønsker et godt renommé fra fornøyde kunder, og satser på å ta en større andel av markedet i framtida, sier Gro Ryghseter Solberg, styreleder i Kirkelig Gravferdshjelp i Drammen.
– Vi ønsker et godt renommé fra fornøyde kunder, og satser på å ta en større andel av markedet i framtida, sier Gro Ryghseter Solberg, styreleder i Kirkelig Gravferdshjelp i Drammen.

DRAMMEN:

Kirkelig begravelsesbyrå drevet med dugnad

Åtte menigheter i Drammen satser på drift av eget begravelsesbyrå for å skaffe inntekter til eget menighetsarbeid.

Publisert Sist oppdatert

Kirkelig Gravferdshjelp

– Siden vi ikke er statlige lenger, så menighetene seg om etter muligheter til å skaffe inntekter til vårt arbeid med blant annet eldre, og barn og unge, sier Gro Ryghseter Solberg, styreleder i Kirkelig Gravferdshjelp og nestleder i Nedre Eiker menighetsråd som er en av åtte eiere av det nye begravelsesbyrået.

Sorgarbeid er sentral del av kirkas arbeid

Livets overgangsfaser er viktige deler av alle religioner. Fødsel (dåpen), overgang til voksenlivet (konfirmasjon) og overgang fra enslig til familieliv (bryllup) er viktige riter i Den norske kirke. Da var det ikke noe langt steg å ta for å etablere bedrift som jobber med livets siste overgang (døden).

– Det var naturlig å tenke på å starte byrådrift, siden det ligger nært opp til kirkas virke, sier Solberg.

Helt fra starten av, har ønsket vært å være et alternativ til eksisterende byrå.

– Vi vil være litt annerledes. Vi skal ikke tjene mye penger, men vil la overskuddet gå direkte tilbake til driften av menighetsarbeidet. Det er viktig for oss å ha en sosial profil, derfor har vi tre prispakker som går fra litt over 29 000 til litt over 54 000, uten at det skal påløpe uforutsette utgifter til kunden, sier hun.

Se vår lille filmsnutt med Gro Ryghseter Solberg.

Et annet aspekt Solberg understreker er at de legger vekt på å drive sosialt entreprenørskap. Deres samarbeidspartnere spenner fra en verna bedrift, til blomsterdekoratørlinja på en videregående skole.

Kun en ansatt

Byrået er finansiert ved hjelp av lån, og aksjekapital fra hver av de åtte menighetene. Styret består av en representant fra hver av menighetene som er med. To av Drammens menigheter valgte å ikke være med i byrådriften.

Kirkelig Gravferdshjelp har kun én lønnet ansatt, men har knyttet til seg ekspertise som leies inn ved behov.

For å holde kostnadene nede, legges det opp til at en god del arbeid gjøres på dugnad. Blant annet tar flere av medlemmene i menighetene sine tørner med telefonvakter.

– Vi i styret har også oppgaver knyttet til byrådriften, uten at vi får honorar for det, sier Solberg.

På vei inn i markedet

Byrået, som startet 17. februar i år, ble som så mange andre påvirket av koronapandemien. Smitterestriksjoner la begrensinger på seremoniene, og gjorde det vanskelig å komme i gang. Samtidig viser statistikken at det har vært færre døde under koronapandemien enn i en normalår, slik at begravelsesbyråbransjen har hatt noen færre oppdrag. Kirkelig Gravferdshjelps forsiktige målsetting var at de skulle håndtere cirka 50 gravferder det første året. Det ser det ikke ut til at de når.

– Vi har hatt mellom 1- 4 oppdrag per måned, sier styrelederen som gjerne skulle sett at byrået hadde mer å gjøre.m

– Vi har merket at vi er i et marked med konkurranse, og at det følges med på hvordan vi jobber. Men vi får gode tilbakemeldinger fra de som har brukt oss, sier styrelederen som har tro på at de gode tilbakemeldingene vil få snøballen til å rulle.

– Jeg vet at flere er bekymra for rolleblanding mellom oss og gravferdsforvaltninga. Dette er vi i styret svært bevisste på. Kirkelig Gravferdshjelp er et selvstendig aksjeselskap uten kobling til kirkelig fellesråd.

Gro Ryghseter Solberg

Foreløpig er Kirkelig Gravferdshjelp ikke innmeldt i Virke gravferd, men det vurderes nå om de skal melde seg inn.

Åpne for alle

Ifølge Solberg er Kirkelig Gravferdshjelp et begravelsesbyrå som er åpne for alle, også de som ikke er medlem av Den norske kirke. Men hun tror likevel at oppdrag fra medlemmer i egne menigheter blir bærebjelken blant byråets oppdrag.

I dag er det kun Drammen som har et begravelsesbyrå utgått fra Den norske kirke. Det kan endres.

– Vi har fått henvendelser fra flere menigheter rundt om i landet som er interessert i byrådrift, og som vil høre mer om hvordan vi jobber, sier Solberg.

Powered by Labrador CMS