Bjarne Kjeldsen har skrevet rapport om Krematorievirksomheten i Norge. Rapporten er bestilt av Norsk kremasjonsstiftelse.
Bjarne Kjeldsen har skrevet rapport om Krematorievirksomheten i Norge. Rapporten er bestilt av Norsk kremasjonsstiftelse.

Krematoriene mangler nasjonal styringsstruktur

Bjarne Kjeldsen har, i samarbeid med Norsk kremasjonsstiftelse skrevet rapporten Krematorievirksomheten i Norge - Nå og i fremtiden. Rapporten er sendt ut sammen med siste utgave av Gravplassen på papir.

Publisert

Ingen rettighet å bli kremert

Hovedproblemet er at det ikke er en rettighet å bli kremert. Det er heller ingen som har plikt til å sørge for at du kan bli kremert. Plikten til å bygge krematorier må plasseres offentlig, mener Bjarne Kjeldsen.

FAKTA OM NORSK KREMASJONSSTIFTELSE

  • Målsetningen for Norsk kremasjonsstiftelse er å gjøre kremasjons juridisk og økonomisk likestilt med kistebegravelse.
  • Kremasjonsstiftelsen ble opprettet i 1889, da under navnet Norsk likbrædningsforening.

I rapporten brukes sterke formuleringer om manglende/fraværende engasjement fra staten for å gi krematorievirksomheten en lovmessig plass i gravplassforvaltningen. Kjeldsen viser til at det er to diskriminerende strukturer i Gravplassloven og utdyper:
– kremasjon er ingen rettighet slik kistegravlegging er så lenge ingen har plikt til å sørge for at kremasjon kan skje. Velferdsdimensjonen og rettighetsdimensjonen bak gravplassloven undergraves når kremasjon ikke omfattes av samme rettighet, sier han.

Sårbarhet ved manglende struktur

Det andre Kjeldsen peker på i rapporten, er landets sårbarhet på grunn av manglende krematoriestruktur. Bare halvparten av den lokale kremasjonskapasiteten blir utnyttet, sier Kjeldsen.

I et langstrakt land som Norge er det nødvendig å se på det regionale krematorietilbudet. Regionalt er det mange steder for dårlig dekning.
– Derfor er det nødvendig med et overordnet nivå med ansvar for tilbudet i hver region. Det vil gi bedre tilgjengelighet og beredskap. Det er også hensiktsmessig med tanke på miljøet å bygge større, interkommunale krematorier med renseanlegg, fordi de kan drive mer energiøkonomisk, sier Kjeldsen.

Krematorienes plass i beredskapsarbeidet er neglisjert

Gravplassektoren og krematoriene har i svært liten grad blitt involvert i beredskapsarbeid. Grunnen til det er nok en kombinasjon av flere ting, mener Kjeldsen.
– Under koronapandemien fikk vi ikke massedødsfall der krematoriene ville fått en samfunnsviktig oppgave for å hindre smittespredning og økt dødelighet. Bevisstheten rundt massedød er ukjent for mange, blant annet fordi gravplassmyndighetene, som kjenner til problemet, ikke har meldt behovet videre til kommuner og fylker, sier Kjeldsen.

Hele rapporten kan du lese på Gravplassforeningens nettside.

Dette er en forkortet versjon av artikkel publisert i Gravplassens papirutgave nr. 1- 2022

Powered by Labrador CMS