Gå på kurs på kontoret

Gravplassforeningen satser på digitale kurs og webinar. Flere korte foredrag ligger allerede klart. Det første webinaret handler om navna minnelunder.

Publisert Sist oppdatert

Digitale kurs og webinarer har vært etterspurt blant Gravplassforeningens medlemmer.

– Spontan applaus var den umiddelbare reaksjonen, da dette ble annonsert på krematoriefagdagene like før jul, sier gravplassrådgiver Eli Blomseth Helgesen.

<span class="italic" data-lab-italic_desktop="italic"><span class="font-weight-bold" data-lab-font_weight_desktop="font-weight-bold">Eli Blomseth Helgesen.</span></span>
Eli Blomseth Helgesen.

Foreningen ser det tydelige behovet for oppdatering og kompetanseheving.

– Dermed kan vi nå fram til flere forvaltninger med nødvendig kunnskap, også de som sjelden har tid eller økonomi til å delta fysisk, fortsetter gravplassrådgiveren.

Flere korte foredrag

Etter nyttår er det produsert flere korte foredrag fra krematoriefagdagene. Flere av disse omhandler tema som beredskap og beredskapsplaner. De bør være høyaktuelle for både krematorier og gravplassforvaltninger. Temaene i den første kurspakken inneholder:

<span class=" italic" data-lab-italic_desktop="italic"><span class=" font-weight-bold" data-lab-font_weight_desktop="font-weight-bold">Bjarne Kjeldsen, Fagforbundet.</span></span>
Bjarne Kjeldsen, Fagforbundet.
  • Beredskap i krisetider
  • ROS-analyse
  • Erfaringer fra plutselig driftsstans
  • Beredskap ved planlagt driftsstans

Mange er opptatt av tematikken kremasjon

Innlegget til Bjarne Kjeldsen i Fagforbundet, «Krematorievirksomheten i Norge - Nå og i fremtiden» ble tatt opp. Det springer ut av rapporten han har skrevet for Norsk krematoriestiftelse (som forøvrig er bilag i årets første papirutgave av fagbladet Gravplassen). Den belyser utfordringene knyttet til at krematoriene ikke har fått sin plass i lovverket og heller ikke har et overordna styrings- og kontrollorgan. En høyaktuell problemstilling for alle krematorier i landet, men også for norske styresmakter.

<span class="italic" data-lab-italic_desktop="italic"><span class="font-weight-bold" data-lab-font_weight_desktop="font-weight-bold">Ola Asp - daglig leder i Vestfold Krematorium.</span></span>
Ola Asp - daglig leder i Vestfold Krematorium.

Daglig leder Ola Asp ved Vestfold krematorium tar i sitt innlegg for seg hvordan man går fram ved nybygg eller påbygg av krematoriet.

To foredrag er viet føring av kremasjonsstatistikk. Både Ecclesia og Gravlund gir gode tips og forteller hvordan dette kan gjøres.

Viktig satsing for Gravplassforeningen

I 2022 er dette en viktig satsing for Gravplassforeningen.

– Vi vil bruke erfaringene fra de første digitale tilbudene til å oppsummere og velge veien videre. Derfor er vi avhengig av god oppslutning om de foredragene vi produserer i startfasen. Gi oss gjerne tilbakemelding på foredrag dere ønsker og ting vi kan forbedre, avslutter Eli Blomseth Helgesen.

Kursene annonseres på foreningens hjemmesider (gravplasskultur.no) gravplassen.no, i fagbladet Gravplassen og i nyhetsbrev.

Følg denne lenken til foreningens sider for påmelding.

Du får da tilsendt en unik lenke til kurset, som vil være aktiv i en viss periode. Er det flere deltakere i en forvaltning, må hver enkelt melde seg på og få hver sin unike lenke.

Powered by Labrador CMS