BOKOMTALE

Will my cat eat my eyeballs. W. W. Norton & Company, 2019
Will my cat eat my eyeballs. W. W. Norton & Company, 2019

Faktabok med snert om gravferd og gravplasser

Det vanker både humor, innsikt og alvor når gravferdskonsulent og krematør Caitlin Doughty gir seg i kast med å besvare spørsmål som barn angivelig har stilt henne.

Publisert Sist oppdatert

Dette er en lettlest bok med mye humor. Engelsken er enkel og ikke-akademisk. Vittighetene er mange. Forfatteren Caitlin Doughty er en forkjemper for et aktivt forhold til egen dødelighet – i livet og i samfunnet. For å få det til ønsker hun å informere om døden og fornye amerikansk gravferdsindustri.

Will my cat eat my eyeballs? Big guestions from tiny mortals about death er Caitlin Doughtys tredje bok om døden. Den første Smoke gets in your eyes er allerede omtalt på gravplassen.no. I sin andre bok From Here to Eternity. Traveling the World to Find the Good Death forteller Doughty om gravferdstradisjoner som skiller seg fra våre. Hun setter på trykk inntrykk vi kan regne med at bereiste, middelaldrende mennesker har fått med seg. Boka kan dermed være et forvarsel om hva morgendagens eldre kan komme til å forvente fra byråer og gravplassmyndigheter når de planlegger egen gravferd.

Illustrasjonene i Will my cat... er fiffige og nokså grafiske. I motsatt ende av skalaen er illustrasjonene i From Here to Eternity som får fram sårbarheten og skjønnheten i de menneskelige anstrengelsene for å forstå og håndtere døden.

Det er alltid litt skummelt når en avisartikkel eller en bok tar opp temaer en kan noe om. Det er fare for å komme i tvil om alle de andre artige anekdotene en har lest, er helt riktige. Til tross for svært lett språkføring, virker Doughtys bok velstudert og svarene gode. Spørsmålene hun svarer på, kan virke nokså søkte. Ja, så søkte at det framstår som troverdig at barn har stilt dem. Et par eksempler i tillegg til bokens tittel: Hva skjer hvis flypassasjerer dør i lufta? Hvorfor graver ikke dyr opp alle bein på gravplasser? Hvordan får kroppen plass i ei urne? Får vi vite om noen har dødd i huset før vi kjøper det? Kan mennesker bevares i rav slik som insekter?

I tillegg behandler Doughty mer klassiske spørsmål om dødsprosessen og gravlegging: fargeforandringer i huden, lukt, skinndøde, hvorvidt negler og hår fortsetter å vokse, fordøyelsens fortsatte arbeid etter døden, nedbryting i jorden. Til sammen blir dette en bred, uredd og avvæpnende behandling av små og store frykter som kan hindre mennesker fra å reflektere og snakke om det som venter oss alle.

Powered by Labrador CMS