Nettsideredaktør Per Astrup Andreassen (til venstre) og kirkeverge i Tønsberg Carsten Furuseth.
Nettsideredaktør Per Astrup Andreassen (til venstre) og kirkeverge i Tønsberg Carsten Furuseth.

GRAVPLASSMYNDIGHETEN I TØNSBERG:

Med døden som tema

Døden er et tema vi snakker lite om, men vissheten om at døden en gang kommer til oss alle ligger der. For de pårørende er det i tillegg til sorgen som skal takles mye praktisk som skal ordnes.

<span class=" font-weight-bold" data-lab-font_weight_desktop="font-weight-bold">Tønsberg gamle kirkegård.</span>
Tønsberg gamle kirkegård.

Pressemelding fra gravplassmyndigheten i Tønsberg:

På nettsiden til Gravplassmyndigheten i Tønsberg finner man informasjon om hvor man kan få nødvendig hjelp og bistand. Nettsiden skal gi hjelp til alle uavhengig av livssyn og religiøs tilknytning. Gjennom forskjellige temaer som hvem ordner hva, valg av grav, hva er en navnet minnelund med mer kan man finne fram til informasjon som man vanligvis ikke er så opptatt av før døden rammer en av våre nærmeste.

Det er Tønsberg kirkelige fellesråd som er gravplassmyndighet i Tønsberg. – Som gravplassmyndighet skal vi legge til rette for alle kommunens innbyggere, uavhengig av tros- eller livssyn. Derfor har vi opprettet en nettside uavhengig av Den norske kirkes nettside, sier Per Astrup Andreassen som har utviklet nettsiden.

<span class=" font-weight-bold" data-lab-font_weight_desktop="font-weight-bold">Minnelund på Søndre Slagen kirkegård.</span>
Minnelund på Søndre Slagen kirkegård.

Droner brukt til kartlegging av 13 gravplasser

Nettsiden vil også være til hjelp når man skal finne fram på kommunens 13 gravplasser. En egen søkefunksjon fortelle hvor det enkelte gravsted er, og kart med dronefotografi av gravplassen viser hvor man kan finne graven. En annen søkefunksjon fører til oversikt over kommende seremonier med dato, klokkeslett og seremonisted, opplyser kirkeverge i Tønsberg, Carsten Furuseth.

Droner digitaliserer Tønsbergs gravplasser

<span class=" font-weight-bold" data-lab-font_weight_desktop="font-weight-bold">De 13 gravplassene i Tønsberg er kartlagt ved hjelp av drone.</span>
De 13 gravplassene i Tønsberg er kartlagt ved hjelp av drone.

På nettsiden kan man klikke seg videre til begravelsesbyråer, finne seremonirom og få oversikt over hvor man kan bestille gravstell og gravminner. Nettsiden hjelper også med å finne fram til Vestfold tingretts temaer om arv og skifte, veiledning fra Skatteetaten og NAVs ordninger med gravferdsstøtte med mer.

-Dette er trolig den mest komplette nettsiden på norsk som tar for seg praktiske spørsmål som gjør seg gjeldene når man mister en av sine nærmeste, sier Per Astrup

Nettsidens adresse: www.tonsberg-gravplass.no

Kontaktopplysninger:
Tlf. 486 00 380, pa334@kirken.no: Per Astrup Andreassen, nettsideredaktør
Tlf. 489 99 904, cf787@kirken.no: Carsten Furuseth, kirkeverge i Tønsberg

Powered by Labrador CMS