Strand kirkegård i Rogaland. Dagens lovverk og forskrifter stiller ingen krav til at eksisterende gravplasser skal over til SOSI-standard.
Strand kirkegård i Rogaland. Dagens lovverk og forskrifter stiller ingen krav til at eksisterende gravplasser skal over til SOSI-standard.

SOSI-STANDARD:

VANSKELIG - men viktig

SOSI-standarden er for mange små og mellomstore gravplassforvaltninger, en vanskelig affære. Men dog en viktig tilpasning til vårt digitale samfunn. Flere forvaltninger har etter hvert digitalisert sine gravplasser. Ikke helt uten utfordringer og kostnader.

Publisert

Når en standard er vanskelig å forstå, er det ikke enkelt å forklare hva dette egentlig dreier seg om.

SOSI (Samordnet Opplegg for Stedfestet Informasjon) er et norsk filformat for lagring og utveksling av data. SOSI er vedtatt som norsk standard for etablering og leveranse av digitale geografiske data administrert av Statens kartverk. Klikker man seg inn på Kartverkets generelle del om SOSI, kan man bli skremt av mindre. Heldigvis kan man finne nyttig informasjon andre steder.

Her finner du informasjon fra Kartverket om SOSI-standard

Det er også etablert en egen hjemmeside som heter sosigravplass.no

<span class=" italic" data-lab-italic_desktop="italic"><span class=" font-weight-bold" data-lab-font_weight_desktop="font-weight-bold">Avelingsleder gravplasser i Tønsberg, Bent Hansen.</span></span>
Avelingsleder gravplasser i Tønsberg, Bent Hansen.

Hva trenger du?

Ortofoto (flybilde, dronefoto):

Samme geometriske egenskaper som et kart. Er ikke nødvendig, men et godt verktøy. Det holder også kostnadene nede på digitaliseringsprosessen. Google anbefales ikke, da bildene blir «uskarpe» ved zooming. Rettigheter til bruk er også et viktig moment.

Anskaffelse eget utstyr:

Mye spiller inn før man trenger å gå til anskaffelse av eget utstyr. Man bør opp i et visst antall gravlegginger. Andre forhold som spiller inn: Gamle/utdaterte gravkart, mye snø og is, økonomi i forvaltningen, antall gravplasser etc. Bent Hansen mener det kanskje er aktuelt for de forvaltningene som har cirka 200 + gravlegginger i året.

APP-basert måleboks:

Utstyret er veldig enkelt i bruk. Er man nettbrettbruker kan man håndtere dette utstyret.

Tidlig ute i Tønsberg

Bent Hansen i Tønsberg representerer de som var tidlig ute med digitalisering av gravplassene. Han er avdelingsleder gravplasser i Tønsberg kommune. Her er det 13 gravplasser, og han anslår at de har cirka 250 begravelser og 200 urnenedsettelser årlig. Han sier at redskapen er nyttig, men…

… – man må ikke ha for store forventninger. Når man har fått ting på plass forenkles en del prosesser. Baksiden er at dette har forholdsvis store kostnader, sier han.

I Tønsberg er det investert 100.000 kroner i utstyr, i tillegg kommer årlige abonnement som beløper seg til cirka 40.000 kroner.

I 2019/2020 brukte de om lag en halv million kroner for omregulering av 30.000 gravsteder til digitale SOSI-kart.

– Her kan det være smart å bruke ekspertise som allerede befinner seg i kommunene. Landmålere eller geoingeniører, sier han.

<span class=" italic" data-lab-italic_desktop="italic"><span class=" font-weight-bold" data-lab-font_weight_desktop="font-weight-bold">Heskestad gamle kyrkjegard i Lund kommune i Rogaland. Gammel og ærverdig kyrkjegard, som, med dagens lovverk og forskrifter, ikke trenger å tilpasses SOSI-standard. </span></span>
Heskestad gamle kyrkjegard i Lund kommune i Rogaland. Gammel og ærverdig kyrkjegard, som, med dagens lovverk og forskrifter, ikke trenger å tilpasses SOSI-standard.

Der SOSI-standarden ikke er innført, skal likevel hver gravplass, hvert gravfelt og hver grav ha sin egen ID. Ved bruk av analoge kart skal de foreligge i målestokk 1:100 og gravfeltfastmerkene skal være koordinatberegnet.

Dagens forskrifter til gravplassloven, § 4

Ingen krav til eksisterende anlegg

Og hva må ligge til grunn for en gravplass som ønsker å tilpasse seg SOSI-standard? For det første:

Ved anlegg, utvidelse eller vesentlig endring av gravplass skal gravplassen, hvert gravfelt og hver grav ha sin egen ID i henhold til vedtatt standard fastsatt av Statens kartverk (SOSI).

Dette betyr at de fleste norske forvaltninger ikke kan pålegges å gå over til en SOSI-standard.

Alle graver skal kunne identifiseres

Ifølge dagens forskrifter til gravplassloven, skal det foreligge gravkart for hvert felt på en gravplass. Her skal det kunne fastslås hvor fastmerkene er satt ned.

For de som ønsker å møte dagens digitale samfunn også på gravplassen, har Bent Hansen et tips:

– Tilrettelegg digitalt ved hjelp av allerede eksisterende informasjon. Da innenfor lovverkets premisser. Uten å gjøre det for inngripende.

– Selv om man har samlet inn nødvendige data, er ikke produktet ferdig som sådan. Men, det er et godt redskap for videre arbeid. Når dette implementeres i arkivsystemet, da først ser man nytten av SOSI-standarden, avslutter Hansen.

Og arkivsystemene som kan benyttes er velkjente programmer som forvaltningene i dag benytter: Ecclesia og Gravlund.

Powered by Labrador CMS