Forsker fra Nibio på gravplass
Forsker fra Nibio på gravplass

Ny rapport om nedbrytningsforhold på gravplasser

NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi) har publisert rapport som sammenfatter dagens kunnskap om nedbrytning på gravplassen.

Prosjektet Egnet jord til kistegraver har som mål å finne korrelasjon og sammenhenger mellom god nedbrytning av kiste med innhold, og ulike jordtyper.

Rapporten som nå publiseres er en del av prosjektet, og sammenstiller faggrunnlag og erfaringer per våren 2020.

Rapporten tar for seg krav fra Gravferdsforskriften, dagens kunnskap om bevaring og nedbrytning av menneskekroppen, jordfagling kunnskap som påvirker funksjon i kistegravjord, empirisk kunnskap og NIBIOs erfaringer fra tidligere prosjekter, og dagens anbefalinger.

Rapporten konkluderer med muligheter og utfordringer fremover relatert til klima, praktisk gjennomføring av gravplassoppbygging, og behovet for videre arbeid innen fagområdet.

I neste papirutgave av fagbladet Gravplassen skriver Eirik Stople, seniorrådgiver i KA, en artikkel om rapporten som nå er publisert. Bladet distribueres 26. juni.

Hele rapporten kan lastes ned fra Gravplassforeningens hjemmeside.

Powered by Labrador CMS