Gravplassundersøkelsen 2018

KA gjennomførte en større gravplassundersøkelse i 2018. – Et poeng med denne undersøkelsen, var å gi forvaltningene en referanse for deres avgiftsnivå.
KA gjennomførte en større gravplassundersøkelse i 2018. – Et poeng med denne undersøkelsen, var å gi forvaltningene en referanse for deres avgiftsnivå.

Dyrt i byen - billig på landet

Gravplassundersøkelsen fra 2018 viser en avgiftspolitikk som fremmer kremasjon og gjenbruk av gamle graver i store kommuner med arealpress, mens mindre kommuner med god plass ikke dekker kremasjonsutgiftene.

Publisert Sist oppdatert
Forvaltningene legger til rette for minoriteters behov, viser undersøkelsen.
Forvaltningene legger til rette for minoriteters behov, viser undersøkelsen.

Samtidig viser undersøkelsen utført av KA (Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter) at trenden er at det tas mer hensyn til livssynsminoritetenes behov på gravplassene.

– Undersøkelsen viser at forvaltningene legger til rette for minoritetenes behov, sier Stople.

Koster å begraves i annen kommune

Ifølge Stople gravlegges cirka 8 prosent i en annen kommune enn den man er folkeregistrert i.

Det store flertallet av forvaltninger, hele 86,5 prosent, tar betalt for gravlegging av folk som ikke er folkeregistrert i kommunen.

Snittprisen på 6921 kroner inkluderer 20 års festeavgift. Denne prisen stiger i takt med kommunestørrelsen, med høyeste beløp på 
24.249 kroner for begraving av person fra annen kommune.

Fortsatt kirkelig forvaltning som norm

Gravplassforvaltning ligger i all hovedsak under kirka. Kun 5 kommuner har valgt kommunal gravplassforvaltning, mens 36,4 prosent av respondentene har svart at de i 2018 har en samarbeidsavtale om kommunal tjenesteyting.

– Dette er hovedsakelig små kommuner som trenger praktiske tjenester til vinterdrift, skjøtsel av gravplassene og gravetjenester. Samtidig har noen større kommuner all praktisk drift og noen forvaltningsoppgaver, sier han.

Kun 2,9 prosent av respondentene eller kommunene hadde i løpet av de siste fire årene tatt initiativ til overføring av gravferdsforvaltninga fra kirkelig fellesråd til kommunen.

– Ingen av initiativene førte til overføring av gravplassforvaltninga fra kirkelig fellesråd til kommunen, understreker han.

I 2013 tok 8 prosent av forvaltningene eller kommunene initiativ til overføring av gravplassforvaltninga.


Hele artikkelen kan du finne i fagbladet Gravplassen sin papirutgave nr. 4 - 2019. Bladet distribueres i uke 50, ca. 10. desember.

-Red-

Powered by Labrador CMS