Kontrastene er store fra landsdel til landsdel. Vi skriver her: Lørdag 1. mai på Straumen kirkegård - Brekka (i Sørreisa).
Kontrastene er store fra landsdel til landsdel. Vi skriver her: Lørdag 1. mai på Straumen kirkegård - Brekka (i Sørreisa).

VIKAREN I GRAVPLASSFORENINGEN:

– Mange tanker rundt problemer i distriktene

– Som kirkeverge jobbet jeg mye med problemstillinger for gravplasser i distriktene. Jeg har mange tanker rundt dette, sier Eli Blomseth Helgesen, nyansatt vikar for gravplassrådgiver Maren Rønning.

Publisert
<span class=" italic" data-lab-italic_desktop="italic"><span class=" font-weight-bold" data-lab-font_weight_desktop="font-weight-bold">– Vi må hele tida utvikle oss, slik at vi får en best mulig gravplassforvaltning, sier Eli Blomseth Helgesen, nyansatt vikar for gravplassrådigver Maren Rønning.</span></span>
– Vi må hele tida utvikle oss, slik at vi får en best mulig gravplassforvaltning, sier Eli Blomseth Helgesen, nyansatt vikar for gravplassrådigver Maren Rønning.

Den 63 år gamle vikaren har lang arbeidserfaring fra skoleverket, både som lærer og rektor. I 2015 forlot hun imidlertid skolen til fordel for stillingen som kirkeverge i Lenvik kirkelige fellesråd. Den stillingen hadde hun i 4,5 år. De to siste årene var hun prosjektleder for sammenslåing av fire fellesråd til Senja kirkelige fellesråd.

Ønsker bedre digitale gravplasskart

– Jeg ønsket ikke å fortsette som kirkeverge, men fortsatte som rådgiver i 80 prosent stilling i Senja kirkelige fellesråd med hovedansvar for gravferd og prosjektet «Digitalisering av gravplasskart i Senja», sier hun.

Prosjektet skulle etter planen vare i tre år, men kom ikke med i bevilgninga for 2021. Prosjektet rakk å digitalisere sju gravplasser i 2020. Hvis kommunen bevilger tilskudd ved budsjettreguleringen i juni, er planen at hun skal fortsette med prosjektet.

Vikariatet i 50 prosent stilling hos Norsk forening for gravplasskultur, passet henne som hånd i hanske siden det kan tilpasses eventuelt videre prosjektarbeid med digitalisering av Senja kommunes gravplasser. For digitalisering av gravplasskart er noe hun er opptatt av.

– Problemet med dagens gravplasskart er at de ikke er fullgode. Jeg ønsker at vi skal kunne navigere etter gps og med koordinater på gravkartene. Da kan graverne finne graven også under snøen, noe vi har mye av her i Nord-Norge, sier hun.

Vil løfte fram distriktenes utfordringer

Hun liker å jobbe, og er vant til å jobbe selvstendig, strukturert og målrettet. Egenskaper som kommer godt med når hennes kontoradresse blir i Sørreisa. På det lille tettstedet med rundt 3000 innbyggere mellom Harstad og Tromsø, sitter hun tett på problemstillingene som mindre gravplassforvaltninger i distriktene møter. Mens avstandene er store, er ressursene små. Utfordringene er annerledes her enn i de større byene.

– Jeg ønsker å ta opp disse problemstillingene i vikariatet. Det kan være i form av artikler i Gravplassen, på kurs eller under Fagdagene, sier hun.

Hun er også opptatt av miljøvennlige og bærekraftige gravplasser.

Spesielt i distriktene er det tradisjon for å utvide gravplassene i stedet for å gjenbruke. Å båndlegge unødvendig store arealer til dette er ikke miljøvennlig. Det bidrar oftest til at de gamle delene av gravplassene ikke blir stelt og gror igjen.

Eli Blomseth Helgesen

50% stilling

Eli Blomseth Helgesen skal jobbe 50 prosent for Norsk forening for gravplasskultur fra 26.04.21 til 12.12.21.

Interessert i natur og kultur

Eli er opptatt av miljø også på fritida. For omgitt av hav, øyer, høye fjell og godt plass, er det ikke unaturlig at hun setter pris på friluftslivet Nord-Norge byr på. Som aktivt medlem i Sørreisa Tur og Løypelag, er hun ikke bare forbruker av natur, hun er også med på å legge til rette for turløyer for resten av kommunens befolkning både på sommerstid og om vinteren.

– Om sommeren løper jeg orientering. Jeg er ikke med i styret i Sørreisa O-lag selv, men hjelper dem ved behov, sier hun.

Kultur inkluderes i interessesfæren, og som musiker, trakterer hun saksofonen i Sørreisa Musikkforening.

– Selv om det er mye restriksjoner på grunn av korona, får vi spille på 17. mai. Vi skal gå i et lite tog sammen med barnehager og barneskoler. Og så skal vi spille utenfor et sykehjem, sier den nye vikaren som ser fram til å jobbe for Norsk forening for gravplasskultur fram til jul.

Powered by Labrador CMS