Hege Alice Granøe Johansen og Erik Hynne, utgjør sammen med tre kolleger, ny regional gravplassmyndighet. De er lokalisert hos Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.
Hege Alice Granøe Johansen og Erik Hynne, utgjør sammen med tre kolleger, ny regional gravplassmyndighet. De er lokalisert hos Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.

FRA BISPEDØMMET TIL STATSFORVALTEREN:

Større fagmiljø gir bedre ressurser

Ved å opprette et kompetansesenter for gravplasser hos Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, får fagområdet høyere kvalitet.

Publisert Sist oppdatert

1. januar i år ble gravplassrådgiveren, som tidligere lå under Tunsberg bispedømmeråd, overflyttet til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark (tidligere Fylkesmannen).

<span class=" italic" data-lab-italic_desktop="italic"><span class=" font-weight-bold" data-lab-font_weight_desktop="font-weight-bold">Åse Skrøvset.</span></span>
Åse Skrøvset.
<span class=" italic" data-lab-italic_desktop="italic"><span class=" font-weight-bold" data-lab-font_weight_desktop="font-weight-bold">Kristian Døvik.</span></span>
Kristian Døvik.

Bispedømmerådenes oppgaver angående godkjenning av endringer på gravplasser og lokale vedtekter, og som klageinstans i saker tilknyttet gravplasslov og gravplassforskrift, ble også flyttet hit.


Regional gravplassmyndighet med fem ansatte

– Det ga rom for en ny regional gravplassmyndighet med nasjonalt virkeområde, som har fem ansatte, sier Åse Skrøvset. Med det grepet, fikk Norge for første gang en etat av en viss størrelse, som kun skal jobbe med gravplassrelaterte problemstillinger.

– Vi har flyttet inn i statsforvalterens nye lokaler i Tønsberg, sier Skrøvset, som sammen med sin kollega Kristian Døvik fra Tunsberg bispedømmeråd, nå har fått tre nye kolleger å spille ball med.

– Å få et større fagmiljø, noen å rådføre seg med til saksbehandling eller rådgiving som ikke er rett fram, var noe jeg så fram til, sier gravplassmyndighetens nye fagsjef.

Blir strengere på at gravplassloven følges

<span class=" italic" data-lab-italic_desktop="italic"><span class=" font-weight-bold" data-lab-font_weight_desktop="font-weight-bold">Tove Frøvoll Thorsen.</span></span>
Tove Frøvoll Thorsen.

Ved siden av løpende saksbehandling og veiledning, er målet at det nå skal kunne frigjøres tid til å jobbe med overordna faglige prosjekt.

Forvaltningene rundt om i landet vil merke endringen ved at de skal forholde seg til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, i stedet for sitt bispedømmeråd for godkjenning av endringer på gravplasser og lokale vedtekter, og som klageinstans.

– Vi kommer til å bli mer nøye på formalitetene i saksbehandlingen. Alle endringer må være håndtert riktig og etter gravplassloven, sier Skrøvset.

For at også små forvaltninger rundt om i landet skal kunne leve opp til kravet om økt profesjonalisering, vil gravplassmyndighetens fem ansatte hjelpe til med veiledning. Den allerede eksisterende gravplassveilederen på nett, blir sentral. Dens hensikt er at små forvaltninger skal bruke den som hjelp til korrekt saksbehandling, samt å forstå lovbestemmelsene som ligger til grunn.

– Vi jobber med å videreutvikle gravplassveilederen. Det er også aktuelt å lage flere veiledere til mindre og mer avgrensa tema. For eksempel en skritt-for-skritt veiledning for hvordan du utvider en gravplass. Dette gjør man kanskje kun én gang i karrieren, og det er mye en skal tenke på, sier Skrøvset.

Får hver sine spesialfelt

De fem ansatte hos gravplassmyndigheten utgjør et felles kollegium, men får også sine spesialoppgaver. Åse Skrøvset som er fagsjef, vil primært jobbe med ulike plansaker, inkludert gravplassplaner og arealplaner, sammen med Tove Frøvoll Thorsen og Hege Alice Granøe Johansen. Kristian Døvik, som allerede har hovedansvaret for gravplassveilederen, vil som gravplassmyndighetens jurist i stor grad ta seg av klagesakene. Erik Hynne får blant annet oppgaven med å godkjenne lokale vedtekter.

Powered by Labrador CMS