Krematoriet i Gjøvik.
Krematoriet i Gjøvik.

Lokale årsaker til lokale sprik i kremasjonsandel

Det spesielle året 2020 ga store lokale utslag i kremasjonsprosenten. Det skyldtes både kommunesammenslåinger og koronapandemien.

Publisert

Kremasjonsprosent 2019 – 2020

Norge: 44 - 46

Narvik: 46 - 35

Skedsmo: (2019) 68

Lillestrøm: (2020) 52

Bærum: 80 - 84

Kilde: Kremasjonsstatistikken 2019 og 2020

2020 ble et spesielt år. Det startet med mange kommunesammenslåinger 1. januar, og ble fulgt av nasjonal nedstengning 12. mars på grunn av koronaviruset. Mens den nasjonale kremasjonsprosenten økte med to prosentpoeng fra 2019 til 2020, var utslagene langt større på kommunalt nivå.

Kommunesammenslåing var viktigste årsak

1. januar ble Ballangen, og deler av Tysfjord kommune, slått sammen med Narvik. Fra det ene året til det neste, sank kremasjonsprosenten i kommunen med 11 prosentpoeng.

– Kremasjonsprosenten i Ballangen var svært lav. De hadde ikke tradisjon for å velge kremasjon der, forklarer Espen Solum, som er formann for gravplasser og krematoriet i Narvik kirkelige fellesråd.

<span class=" italic" data-lab-italic_desktop="italic"><span class=" font-weight-bold" data-lab-font_weight_desktop="font-weight-bold">– De andre kommunene hadde ikke tradisjon for kremasjon. Derfor sank kremasjonsprosenten fra 2019 til 2020, sier Espen Solum, formann for gravplasser og krematorium ved Narvik kirkelige fellesråd. Foto: Privat</span></span>
– De andre kommunene hadde ikke tradisjon for kremasjon. Derfor sank kremasjonsprosenten fra 2019 til 2020, sier Espen Solum, formann for gravplasser og krematorium ved Narvik kirkelige fellesråd. Foto: Privat

Til tross for den store nedgangen i 2020, tror han kremasjonsprosenten vil krype oppover igjen siden tilbudet er blitt stadig mer populært i Narvik by. Og med årene tror han konsekvensene av kommunesammenlåingen får stadig større betydning.

– Nå gjelder reglene fra gamle Narvik kommune, for hele den nye kommunen. Det betyr at alle får 20 års fredningstid på kistegraver. I gamle Ballangen kommune var det 60 års fredningstid. Nå vil flere måtte å betale festeavgift for kistegraver, sier han.

At innbyggerne i Ballangen, og deler av Tysfjord, nå slipper å betale kremasjonsavgift, siden de ikke lenger regnes som utenbys, tror han også kan fremme økende grad av kremering i hele Narvik.

Status quo øst for Oslo

De tre kommunene Skedsmo, Fet og Sørum ble 1. januar slått sammen til Lillestrøm kommune. Kremasjonsstatistikken sammenligner gamle Skedsmo kommune med nye Lillestrøm kommune. Tallene som indikerer at kremasjonsprosenten sank med 16 prosentpoeng, blir dermed ikke reel.

Tall levert direkte fra Lillestrøm kirkelige fellesråd, avviker imidlertid fra kremasjonsstatistikken, men viser fortsatt at gamle Skedsmo hadde høyere kremasjonsandel enn nye Lillestrøm kommune.

Ifølge Harald Ringstad, avdelingsleder for bygg og anlegg i Lillestrøm kirkelige fellesråd, er den samlede kremasjonsprosenten i 2019 for de tre kommunene Skedsmo, Fet og Sørum, identisk med kremasjonsprosenten for storkommunen Lillestrøm. Foto: Lillestrøm kirkelige fellesråd
Ifølge Harald Ringstad, avdelingsleder for bygg og anlegg i Lillestrøm kirkelige fellesråd, er den samlede kremasjonsprosenten i 2019 for de tre kommunene Skedsmo, Fet og Sørum, identisk med kremasjonsprosenten for storkommunen Lillestrøm. Foto: Lillestrøm kirkelige fellesråd

Det kanskje mest interessante er å sette de sammenslåtte tallene fra de tre gamle kommunene i 2019, opp mot det tilsvarende for den nye sammenslåtte storkommunen i 2020.

– Slår vi alle tre kommuner sammen, var kremasjonsandelen 55 prosent i 2019, ifølge Harald Ringstad, avdelingsleder for bygg og anlegg ved Lillestrøm kirkelige fellesråd.

Altså nøyaktig samme kremasjonsprosent som deres egne tall viser for 2020.

I Lillestrøm tror de kremasjonsprosenten vil øke sakte framover blant annet på grunn av økende tilbud om navna minnelunder.

Nytt krematorium økte interessen

Tromsø, som har ikke hatt noen kommunesammenslåing, økte kremasjonsprosenten med ni prosentpoeng.

– Tromsø har hatt sterk økning hvert år fra krematoriet åpnet i 2017. Økningen var størst de første årene, sier Jørgen Forøy, krematoriums- og gravlundssjef i Tromsø.

Han forklarer økningen med at man slipper frakt når krematoriet ligger i byen, samtidig som det også gjør tilbudet bedre kjent for publikum.

<span class=" italic" data-lab-italic_desktop="italic"><span class=" font-weight-bold" data-lab-font_weight_desktop="font-weight-bold">Ifølge Jørgen Forøy er Tromsøs nye krematorium hovedårsaken til den økende kremasjonsprosenten i ishavsbyen.</span></span>
Ifølge Jørgen Forøy er Tromsøs nye krematorium hovedårsaken til den økende kremasjonsprosenten i ishavsbyen.

Ambisjonen for 2021 er å tilby to nye navna minnelunder. Samtidig skal det i Tromsø frigjøres et betydelig antall kistegraver. Dette kan slå ut begge veier for framtidig fordeling av kistegravlegging og kremasjon.

– Høy andel kremasjon er i seg selv ingen målsetting. Valgfriheten for publikum er hva vi etter beste evne forsøker å oppnå, sier han.

Ifølge Forøy har noen utsatt seremonien på grunn av korona og innreiserestriksjoner, men det var ikke hovedårsaken til mer kremasjon i Tromsø.

Utsatte seremonier i Bærum

Bærum har hatt krematorium lenge, og ble ikke slått sammen med andre kommuner. Der økte kremasjonsprosenten fra 80 prosent til 84 prosent.

– Det ser ut som mange valgte kremasjon for å utsette seremonihandlingen, sier Vidar Berg, driftsleder ved Haslum krematorium.

<span class=" italic" data-lab-italic_desktop="italic"><span class=" font-weight-bold" data-lab-font_weight_desktop="font-weight-bold">– Tallet kan variere fra år til år, men noen vesentlig nedgang tror jeg ikke vi får se, sier Vidar Berg, driftsleder ved Haslum krematorium om kremasjonsprosenten i Bærum.</span></span>
– Tallet kan variere fra år til år, men noen vesentlig nedgang tror jeg ikke vi får se, sier Vidar Berg, driftsleder ved Haslum krematorium om kremasjonsprosenten i Bærum.

Antallet personer som var tillatt ved arrangement, har variert gjennom hele året. Det gjorde det vanskelig for pårørende utenbys, eller utenlands, å komme. Samtidig påpeker Berg at Bærums kremasjonsprosent varierer med pluss/minus fem prosent fra et år til et annet.

– Til sommeren åpner Bærum kommune en ny gravlund med kun minnelunder, for både kister og urner, sier han og er spent på hvordan det vil påvirke kremasjonsprosenten.

Powered by Labrador CMS