Lilleøya gravlund i Bærum begynner å ta form. Klokketårnet er på plass, likedan en del av elementene på minnelunden.
Lilleøya gravlund i Bærum begynner å ta form. Klokketårnet er på plass, likedan en del av elementene på minnelunden.

Nytt tilskudd i den norske gravplassverden

En gravplass som kun består av minnelunder: Det er resultatet når Lilleøya gravlund på Fornebu åpner i juni 2021. Dermed er det duket for et nytt tilskudd i norsk gravplassverden.

Publisert
<span class=" font-weight-bold" data-lab-font_weight_desktop="font-weight-bold">Kaia Gunby Berger, avdelingsleder for gravplassforvaltning i Bærum kommune.</span>
Kaia Gunby Berger, avdelingsleder for gravplassforvaltning i Bærum kommune.

– Det er så vidt vi vet, første gang det bygges en ren navna minnelund i Norge, sier Kaia Gunby Berger, avdelingsleder for gravplassforvaltning i Bærum kommune.

<span class=" font-weight-bold" data-lab-font_weight_desktop="font-weight-bold">Her bygger Bærum kommune Lilleøya gravlund.</span>
Her bygger Bærum kommune Lilleøya gravlund.

Er innenfor loven

Når vi besøker en gravplass, vandrer vi blant mange ulike gravminner. Hver enkeltgrav viser til en person eller familie: Direktørens ruvende bauta, prestens lett rustne støpejernskors, eller den kommuneansattes sosialdemokratiske «stresskoffert» fra etterkrigstiden.

De siste årene har gravplassene også fått navna minnelunder med felles minnesmerker i stedet for individuelle gravminner. Mange steder har de blitt populære alternativ. At det skal bli eneste alternativ, kan virke som en fremmed tanke, men for lovverket er det helt ok.

<span class=" font-weight-bold" data-lab-font_weight_desktop="font-weight-bold">Gravplassrådgiver, Åse Skrøvset.</span>
Gravplassrådgiver, Åse Skrøvset.
<span class=" font-weight-bold" data-lab-font_weight_desktop="font-weight-bold">Eva Larsen, gravplassforvalter i Bærum kommune.</span>
Eva Larsen, gravplassforvalter i Bærum kommune.

– Av hensyn til avdøde, må det i hver kommune være mulig å gravlegge både kister og urner, men det er opp til gravplassmyndigheten hvilke gravtyper de ønsker å tilby, og på hvilke gravplasser, sier Åse Skrøvset, rådgiver gravplassaker.

Tar hensyn til 
naturverdiene rundt

At Lilleøya gravlund opprettes i et område med stort naturmangfold, er en viktig årsak til at det bare blir minnelunder her. Verneverdien er stor. Blant annet er dette voksested for dragehodeblomsten, som er vertsplante for den svært sjeldne dragehodeglansbillen. Med unntak av et usikkert funn i Kaliningrad i Russland, er indre Oslofjord eneste kjente levested for denne billen i hele verden. Blant annet på Lilleøya.

På bakgrunn av Miljøverndepartementets strenge føringer, ble det bestemt at hele gravplassen skulle utformes med hensyn til naturen rundt. Det er strenge regler for tillatte planter på Lilleøya gravlund. Spredning til naturreservatet rundt, og krysning med artene der, må unngås.

– Dersom gravplassen fikk tradisjonelle graver med plantebed, der graveier kan plante det de måtte ønske, kan det ikke utelukkes at det kommer inn uønsket plantemateriale med spredningsfare, sier Eva Larsen, gravplassforvalter i Bærum kommune. At minnelund er plassbesparende, var et annet argument.

Det 50 dekar store området, minus 8 dekar som forblir vernet slåttemark, får plass til cirka 
15 000 graver. Minnelund for kister og urner Minnelundene får kiste- og urnegraver. Bærum har fritt gravplassvalg, så hvis naboene på Fornebu ønsker individuell grav, får de ordinær kiste- eller urnegrav et annet sted i kommunen.

Gunby Berger tror Lilleøya blir tatt godt i mot. – Det er allerede populært med navna minnelund. Cirka 30 prosent av de som skal ha ny grav i Bærum, velger grav i navnet minnelund, sier hun. Lilleøya skal ikke bare ha enkle 
graver, men også doble livsled-sagergraver, for kister og urner. – Navnepåføringen blir annerledes. Det blir som «miniatyr-gravminner» i størrelsen 10x21 cm, altså større enn navneplater andre steder, sier Gunby Berger.

I tillegg til dette, får Lilleøya en barneminnelund for kister og urner, samt en unavna minnelund for urner. Får definerte gravfelt rundt hvert felles gravminne Selv om det ikke blir individuelle gravminner, skal fellesminnesmerkene plasseres slik at stedet ikke gir assosiasjoner til å være en «massegrav».

Store, åpne plenareal skal unngås

Flere gravfelt skal ligge innenfor definerte sirkler med beplantning av busker eller trær. Det skal bli et flott område å gå tur i, men element og beplantning skal vise at området er en gravplass, ikke bare park.

– Dette blir en spennende og annerledes gravplass. Det blir mange ulike element på gravplassen, men elementene er gjentakende og snakker sammen i en fin helhet, sier Gunby Berger.

Også gravplassrådgiveren tror dette blir et godt anlegg. – Lilleøya blir et fint supplement til de andre gravplassene i Bærum. Det blir interessant å se hvordan den blir tatt i mot av de som bor i Bærum, og skal gravlegge sine der, sier Skrøvset.

<span class=" font-weight-bold" data-lab-font_weight_desktop="font-weight-bold">Lilleøya får åpen gjerdeløsning.</span>
Lilleøya får åpen gjerdeløsning.
<span class=" font-weight-bold" data-lab-font_weight_desktop="font-weight-bold">Blomsterengene på Lilleøya har stort artsmangfold.</span>
Blomsterengene på Lilleøya har stort artsmangfold.
Powered by Labrador CMS