Smakebit på Gravplassens nye design. Slik kan bladets innside bli seende ut.
Smakebit på Gravplassens nye design. Slik kan bladets innside bli seende ut.

Fagbladet Gravplassen fornyer seg

I disse dager jobbes det iherdig med å utbedre og fornye fagbladet Gravplassen. Fra nyttår går undertegnende inn som ny redaktør, redaksjonsutvalget skal utvides og ikke minst: bladet skal få oppdatert design og ny visuell profil.

Publisert Sist oppdatert

Å ta over som redaktør

Å ta over som redaktør for Gravplassen er en oppgave jeg ser på med ærefrykt. Det er et stort ansvar å skulle forvalte denne arven – fagbladet Gravplassen har blitt utgitt av Gravplassforeningen i mer enn 50 år. Jeg ønsker at bladet skal holde et høyt faglig nivå og oppleves som relevant for leserne, og tror en god strategi for dette er å la ulike stemmer og fagpersoner få komme til orde med sine perspektiver og kompetanse.

Så la oss håpe på 50 nye år med Gravplassen som faglig arena og møtepunkt for gravplass-sektoren!

Omorganisering i Gravplassforeningen

Synnøve Haugstad Sira i Gravplassforeningen har vært med i Gravplassens redaksjonsutvalg i en årrekke. Hun ser svært positivt på at redaktøren igjen blir en av Gravplassforeningens egne ansatte. Det vil være en styrke at redaktøren igjen er forankret i fagmiljøet, sier hun. Sira peker på at man blant tidligere redaktører kan telle nestorer i faget som kirkegårdskonsulent Helge Klingberg og landskapsarkitekt Aud Wefald.

Men det er ikke bare det faglige som må være på plass, også bladets visuelle uttrykk har stor betydning. Det er viktig å oppdatere seg designmessig med jevne mellomrom, understreker Sira. Tidligere i år tok hun derfor kontakt med ETN Grafisk som har fått oppdraget med å designe den nye bladdrakten.

Ny visuell profil

Designerne Guro Jeppestøl og Jostein Sandersen som har hatt ansvar for prosjektet, forteller at det er mye jobb å bygge opp en designmal for et blad fra bunnen av. – Det er som et puslespill, der mange elementer; som antall sider, type stoff og annonser, skal passe sammen og gå opp i en felles enhet, sier Sandersen.

Jostein Sandersen er kreativ leder hos ETN Grafisk.
Jostein Sandersen er kreativ leder hos ETN Grafisk.
Guro Jeppestøl fra ETN Grafisk.
Guro Jeppestøl fra ETN Grafisk.

Designerne setter pris på at de ble gitt frie tøyler, men samtidig tydelige krav og forventninger. Det er befriende med et prosjekt der man kan begynne helt på nytt, sier Jeppestøl og Sandersen. – Vi føler at Gravplassforeningen har stolt på vår kompetanse, at vi kan faget vårt, fortsetter Sandersen.

Til spørsmål om hvordan hun har opplevd å jobbe med det litt spesielle temaet som gravplasskultur jo er, svarer Guro Jeppestøl: – Dette har vært et veldig morsomt prosjekt å jobbe med. Vi liker at ting er litt smalt. Noe av det interessante med jobben som designer er at man blir kjent med nye sektorer og deler av samfunnslivet. Samtidig er det veldig givende å se den ekstra motivasjonen som et godt visuelt uttrykk kan gi. Godt design bidrar til at saker kommer tydeligere frem og at bladet fremstår som profesjonelt, kanskje kan det også bidra til flere lesere, avslutter hun.

Smakebit på Gravplassens nye design. Slik kan forsidene bli seende ut.
Smakebit på Gravplassens nye design. Slik kan forsidene bli seende ut.

Gravplassen.no står for tur

Etter hvert skal også bladets nettside, gravplassen.no, få oppdatert design tilpasset bladets visuelle profil. Redaksjonsutvalgets målsetning er at den nye nettsiden skal lanseres 1. januar 2023. Nettadressen vil fortsatt være: gravplassen.no.

Det er med andre ord mye nytt som skjer om dagen. På grunn av redaktørskiftet og den interne omleggingen vil dette årets fjerde utgave av papirbladet utgå. Men vi fortsetter å publisere saker på gravplassen.no. Og nyhetsbrevet vil gå ut hver 14. dag som før.

Powered by Labrador CMS