- Det var mer krevende å holde foredrag via strømming enn å stå foran publikum i salen, sier Eva Larsen, som debuterte med sin første strømmeforelesning under årets Fagdager i Molde.
- Det var mer krevende å holde foredrag via strømming enn å stå foran publikum i salen, sier Eva Larsen, som debuterte med sin første strømmeforelesning under årets Fagdager i Molde.

Fagdager med spennende strømmeprosjekt

Årets fagdager ble historiske. Pandemiutbruddet har ført til at svært få organisasjoner i år gjennomfører sine planlagte arrangement. Gravplassforeningen tok høyde for at ikke alle ønsket å reise i disse tider, og tilbød derfor strømming av hele arrangementet som ble avholdt 8. - 10. september i Molde.

Publisert

Dette må betegnes som en suksess fra start til mål. Teknisk sett fungerte ting som det skulle, selv om det bød på noen små utfordringer underveis. Stor honnør til foredragsholdere som satt blant annet i Oslo, Bærum og Bergen. Det var en utfordring å skulle prate både til forsamlingen i Molde og samtidig til dem som fulgte med på fagdagene via strømming.

Selv om foredragene ble strømmet, var det ingen som deltok fysisk som ble affisert av det.
Selv om foredragene ble strømmet, var det ingen som deltok fysisk som ble affisert av det.

Godt alternativ
– Strømming av Fagdagene er et godt alternativ til de som ikke kan delta fysisk, sier Eva Larsen, som selv fikk prøve hvordan strømming fungerte for både foredragsholdere og tilskuere.

Gravplassforvalteren var en av årets foredragsholdere, og fortalte om Bærums erfaringer med gjenbruk av graver på gamle gravfelt. Dette var hennes første erfaring med å holde «fjernforedrag».

– Det var enkelt å koble seg til foredraget via Teams, siden vi bruker dette som intern kommunikasjonsplattform. Men å sitte alene i et rom og snakke til en skjerm, var krevende, sier hun.

At hun mistet bildet av seg selv idet foredraget startet, gjorde det ekstra vanskelig, siden hun ikke så om hun satt rett i forhold til skjermen.

Kontakt med publikum bedrer foredraget
Det 15 minutter lange foredraget syntes hun var lenge nok, for det å sitte og snakke for seg selv, var vanskeligere enn å stå foran en fullsatt foredragssal. Det kan være nervepirrende å ha mange blikk rettet mot seg, men også nødvendig for god formidling. Publikums blikk, respons, kanskje spørsmål, viser om innholdet treffer. Uten et publikum å spille mot, blir det også en fare for at foredraget blir unødvendig tørt.
– Det føltes ikke akkurat naturlig å slå av en vits, der jeg satt for meg selv, sier hun.

Ønsker begge muligheter
Utenom å bidra med foredrag, var hun også en av mange som fulgte Fagdagene via strømming. Det syntes hun fungerte bra, så lenge det tekniske virket. Litt slark den ene dagen, med noe hakking og forsinkelse i sendingen, gjorde det vanskeligere å følge med på samtalen.

– Det jeg savnet, var det sosiale. Det å kunne diskutere foredraget med kolleger i pausene, kanskje spørre foredragsholderen i etterkant. Nå fikk vi foredraget, og det var det, sier hun.

At hun kunne bevege seg fritt når hun fulgte foredraget via skjerm, og at hun kunne bruke pausene til å jobbe, opplevdes som positivt. – Selv om strømming ikke erstatter fysisk deltakelse, håper jeg foreninga fortsetter med begge løsninger. Strømming er et godt alternativ til de som ikke kan reise til Fagdagene selv, sier Bærums gravplassforvalter.

Evaluering av strømminga
Styret skal naturligvis evaluere dette prosjektet og se på potensialet for å utvikle det videre. Fysiske fagdager vil fortsatt være hovedprioritet, men at strømming kan være et godt supplement for å nå ut til enda flere, er hevet over enhver tvil. Strømming er en «der-og-daopplevelse » og ikke noe man «får» og kan bruke senere. Det har allerede kommet tilbakemeldinger på hvordan dette fungerte. De vil bli nøye gjennomgått for å finne fram til mulige forbedringer.

Noe av det mest utfordrende ved å strømme et arrangement, er kostnaden. Det er dyrt å leie inn fagfolk og teknisk utstyr, og disse merutgiftene må dekkes inn. Denne gangen var det mange strømmedeltakere slik at regnskapet gikk i pluss, men prissetting er også noe som vil bli nøye evaluert.

Fagdagene ble tradisjonelt åpnet av ordføreren
Tradisjonen tro var det ordføreren i Molde, Torgeir Dahl som åpnet årets fagdager. Han ønsket de fysisk fremmøtte velkommen til Molde og kom inn på noen av de kulturbaserte aktivitetene byen kunne vise til. Historien med kommunesammenslåing ble også kommentert, da Molde fra nyttår ble slått sammen med Misund og Nesset kommuner. Ordføreren la vekt på tradisjonen de har ved godt vedlikehold av gravplassarealer og andre fellesarealer. Det fikk de fremmøtte danne seg et inntrykk av i forbindelse med befaringen til Røbekk kirkegård, Tøndergård gravlund og Øvre og nedre kirkegårder, de to sistnevnte i sentrum av Molde. En befaring som går over i historien som en av de våteste fagdagene noensinne har opplevd.

Unni Emilsen og Unni Pedersen er anleggsgartnere i Trondheim. De to gjorde sitt med eksempler fra sine arbeidsplasser, noe som falt i god jord blant deltagerne.
Unni Emilsen og Unni Pedersen er anleggsgartnere i Trondheim. De to gjorde sitt med eksempler fra sine arbeidsplasser, noe som falt i god jord blant deltagerne.

2 x Unni slo an tonen
To foredragsholdere som fortjener oppmerksomhet er de to Unniene fra Trondheim. Anleggsgartnerne Unni Emilsen og Unni Pedersen tok forsamlingen med storm. De representerte grasrota i foreningen, og deres opptreden vil lenge bli husket. Kanskje en idé til seinere fagdager å trekke med de som har konkrete arbeidsoppgaver på våre gravplasser. Mange setter nok pris på den verdifulle erfaringen slike representanter har og som på denne måten kan deles med kolleger over hele landet.

Powered by Labrador CMS