Tar i bruk uvanlige midler for å registrere festere:

Sola kirkegård. I forgrunnen vanlige festede graver, med den britiske krigskirkegården i bakgrunnen.
Sola kirkegård. I forgrunnen vanlige festede graver, med den britiske krigskirkegården i bakgrunnen.

Sola kirkelige fellesråd annonserer i lokalavisene

I en annonse i Stavanger Aftenblad, annonserer Sola kirkelige fellesråd etter festere. – Vi har nå aktivt i tre–fire år arbeidet med dette, sier kirkeverge Trygve Torgersen, til Gravplassen.no.

Publisert Sist oppdatert
<b><i>Kirkeverge Trygve Torgersen i Sola kirkelige fellesråd.</i></b>
Kirkeverge Trygve Torgersen i Sola kirkelige fellesråd.

I likhet med andre gravplassforvaltninger, har Sola kirkelige fellesråd ansvar for å ha et oppdatert gravregister og sørge for så god ressurs- og arealutnyttelse som mulig.

– Arbeidet vi har gjort inkluderer også å arbeide med å få registrert festere for graver som ikke har det. Med et utgangspunkt på vel 200 graver uten fester, er det nå i underkant av 100 som står igjen uten fester.

Sletter graver etter flere års varsling
Nå starter Sola kirkelige fellesråd arbeidet med å slette graver, etter at de gjennom flere år har varslet med gule skilt.

Registerføring: «For gravplassene skal det føres register over gravlagte med nødvendige opplysninger om ansvarlige eller fester til den enkelte grav».

Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd, § 25

– Vi har kunngjort dette formelt i lokalavisen og i regionavisen, og det er også lagt ut informasjon på våre nettsider, sier Torgersen. På de tre gravplassene er det til sammen 6.300 graver, fordelt på Ræge, Sola og Tananger kirkegård.

Les mer om registrering av gravfester på gravplassene i Sola.

Tananger, Sola og Ræge gravlunder er på mange måter de flotteste parkområdene man har i Sola kommune. Det blir av Park & gravlund, Sola kommune, gjort et viktig faglig arbeid for å holde grøntanleggene vakre og brukervennlige. Men, også på disse gravlundene trengs ettersyn etter at frosten arbeider i bakken. LINK:

Løse og farlige gravminner på gravlundene i Sola kommune.

Kirkevergen forbereder nå innføring av festeavgifter for gravplassene i Sola kommune. Dette vil skje fra 2020. I Sola har det ikke tidligere vært festeavgift, derfor har det vært et høyt forbruk av nye gravarealer. Med tiden vil det også være behov for erverv og opparbeidelse av nye gravarealer.

Dette henger sammen med at Sola kommune har vært og er en vekstkommune. Fra 2007 - 2019 har befolkningen i kommunen økt fra 19.000 innbyggere til over 26.000.

– Slettearbeidet som nå påbegynnes er tenkt å være ferdig innen få måneder, avslutter kirkevergen i Sola, Trygve Torgersen.

Powered by Labrador CMS