Urneveggen har fått en fin plassering, og på kveldstid med belysning tar den seg pent ut på gravlunden i Notodden.
Urneveggen har fått en fin plassering, og på kveldstid med belysning tar den seg pent ut på gravlunden i Notodden.

Tre urner står på vent i Notodden klare for innsetting i nyoppsatt urnevegg

– Vi har allerede tre urner som står på vent, og som skal plasseres i den nye urneveggen på Notodden gravlund, forteller kirkeverge Håvard J. Russnes.

Publisert Sist oppdatert
<span class=" italic" data-lab-italic_desktop="italic"><span class=" font-weight-bold" data-lab-font_weight_desktop="font-weight-bold">– Tre urner står klar for innsetting i den nybygde urneveggen på Notodden gravlund, forteller kirkeverge, Håvard J. Russnes.</span></span>
– Tre urner står klar for innsetting i den nybygde urneveggen på Notodden gravlund, forteller kirkeverge, Håvard J. Russnes.

Notodden kirkelige fellesråd skal i sitt første møte på nyåret, revidere og vedta sine nye, lokale vedtekter.

De nyreviderte forskriftene legger ingen stramme føringer for hvordan urneveggene skall bygges. De definerer en urnevegg som en vegg eller byggverk på gravplass, med plass til askeurne i lukkede nisjer. – Vi registrerer en definisjon om at urnene skal tåle oppbevaring i minst 100 år, fortsetter Russnes.

Lover og forskrifter er alltid gjenstand for tolking. Sånn er det også med de reviderte forskriftene. I andre avsnitt står det følgende:

Her er det en benevnelse som kan føre til misforståelser. Det kan tolkes dit hen at det kun kan gravlegges én person i hver nisje. Eller kan vi tolke det slik at hver nisje kan inneholde flere urner?

På urnevegg påføres navn og data på den gravlagte utenpå den enkelte nisje. Nærmere bestemmelser gis i vedtektene for gravplassen.

Forskriftene til Gravplassloven, §15b. Urnevegg

<span class=" italic" data-lab-italic_desktop="italic"><span class=" font-weight-bold" data-lab-font_weight_desktop="font-weight-bold">Nisjene i urneveggen har plass for inntil fire urner.</span></span>
Nisjene i urneveggen har plass for inntil fire urner.
<span class=" italic" data-lab-italic_desktop="italic"><span class=" font-weight-bold" data-lab-font_weight_desktop="font-weight-bold">Notodden gravlund har fått den første nybygde urneveggen i nyere tid i Norge.</span></span>
Notodden gravlund har fått den første nybygde urneveggen i nyere tid i Norge.

Klargjort for inntil fire urner i Notodden

– Vi har klargjort våre nisjer til å kunne inneholde fire urner. Er det da opp til den lokale gravpgassmyndigheten å definere dette i egne vedtekter, spør Russnes?

Fagsjef gravplass hos Statsforvalteren, Åse Skrøvset, beroliger Russnes.

– Det er ikke gitt nasjonale regler for størrelsen på nisjene i en urnevegg, og det kan settes flere urner i en nisje.

Nærmere regler om urnevegg gis i lokale vedtekter, disse kan ikke være i strid med overordnet lov og forskrift, skriver hun i en e-post til Gravplassen.no.

Stenging av deler av eller hele gravplassen

En annen endring som er gjort, er i forskriftenes §5 der det spesifiseres vilkår for stenging av deler av eller hele gravplassen.

Er det ikke mulig med gjenbruk av kistegraver på grunn av jordbunnsforholdene på gravplassen, kan deler av eller hele gravplassen stenges permanent for kistegravlegging. Gravplassmyndigheten kan også vedta permanent stenging av enkeltgrav for kistegravlegging.

Der det er behov henviser de overordnede endringene videre til en ytterligere konkretisering i den enkelte gravplassmyndighets lokale vedtekter.

Powered by Labrador CMS