Gravferdsetaten i Oslo har anskaffet fem elektriske gravemaskiner til bruk på Oslos gravplasser.
Gravferdsetaten i Oslo har anskaffet fem elektriske gravemaskiner til bruk på Oslos gravplasser.

Gravferdsetaten i Oslo arbeider for å oppnå 100 % nullutslipp

Gravferdsetaten i Oslo kommune jobber systematisk med klimaarbeid for å oppnå kommunens mål om å ha 100 % nullutslipp for maskiner og tunge kjøretøy.

Av:
Anne Lene Unhjem Røvde
Kommunikasjonsrådgiver
Gravferdsetaten i Oslo

I vinter ble fem elektriske gravemaskinene levert på Alfaset gravlund, til store glede for alle ansatte i Gravferdsetaten.

<span class=" font-weight-bold" data-lab-font_weight_desktop="font-weight-bold">Byråd Omar Gamal og direktør i Gravferdsetaten i Oslo, Magne Hustavenes gleder seg over nyinnkjøpet.</span>
Byråd Omar Gamal og direktør i Gravferdsetaten i Oslo, Magne Hustavenes gleder seg over nyinnkjøpet.

– Vi gleder oss veldig til å kunne ta i bruk de elektriske gravemaskinene. Vi vil teste dem ordentlig ut, og ha tett dialog med leverandøren om våre erfaringer. Dette er starten på en stor omstilling for Gravferdsetaten og Oslo kommune, forklarer en entusiastisk Magne Hustavenes, direktør for Gravferdsetaten i Oslo kommune.

Miljøtiltak

For å oppfylle kommunens mål om nullutslipp for maskiner og kjøretøy må Gravferdsetaten skifte ut et stort antall maskiner og kjøretøy, noe som Gravferdsetaten er i gang med. Dette gjelder mindre og mellomstore arbeidsmaskiner, traktorer, anleggsmaskiner og andre tyngre kjøretøy.

Gravferdsetaten har igangsatt en overgang til elektriske småmaskiner som gressklippere, hekksakser, kantklippere, ryddesager, motorsager og løvblåsere.

Elektriske maskiner og sykkelstativer Økt innkjøp og bruk av elektriske maskiner og utstyr har fortsatt. Antallet elektriske gressklippere, kantklippere og annet håndholdt utstyr er nær fordoblet fra 2019 til 2020, fra 92 til 171 maskiner.

Det er montert 26 nye sykkelstativer fordelt på seks gravplasser. Gravferdsetaten har kjøpt inn et stort antall elektriske kantklippere, gressklippere, hekksakser, motorsager ol. En el-moped er anskaffet. El-biler/golfbiler, el-varesykler og el-moped erstatter i stor grad dieseldrevne traktor for transport av personer og utstyr inne på gravplassene.

Bedre HMS

– Det er mange fordeler med å bruke elektriske maskiner kontra bensindrevne maskiner, forteller fagarbeider Magnus Gommerud Nielsen på Vestre gravlund. - Maskinene er mer stillegående og gir mindre støy, og man slipper eksos. Det er bedre for ansatte, besøkende og for dyrelivet på gravplassene. Maskinene er både lettere og avgir mindre vibrasjoner. Kvaliteten er bedre på de elektriske, noe som resulterer i mindre service og dermed mindre svin. – Det er bare en vinn, vinn situasjon avslutter Gommerud Nielsen.

<span class=" italic" data-lab-italic_desktop="italic"><span class=" font-weight-bold" data-lab-font_weight_desktop="font-weight-bold">Byråd Omar Gamal prøvesitter en av de nye gravmaskinene som er innkjøpt.</span></span>
Byråd Omar Gamal prøvesitter en av de nye gravmaskinene som er innkjøpt.
<span class=" italic" data-lab-italic_desktop="italic"><span class=" font-weight-bold" data-lab-font_weight_desktop="font-weight-bold">Gravferdsetaten i Oslo er sertifisert som Miljøfyrtårn, etter hovedkontormodellen.</span></span>
Gravferdsetaten i Oslo er sertifisert som Miljøfyrtårn, etter hovedkontormodellen.

Økologisk drift på gravplassene

Teknologien har kommet langt de siste årene og det vanligste transportmiddelet på gravplassene er elektriske golfbiler. Gravferdsetaten i Oslo kommune har 16 el- sykler som har stor lastekapasitet til for eksempel frakting av blomster og redskaper. Det brukes ikke sprøytemiddel på gravplassene, men hønsegjødsel som er naturlig. I tillegg brukes det kompostjord, i stedet for torv.

Pollinatorvennlige stauder og blomster

Flere gravplasser i Oslo har gjennomført forsøk for å finne fram til pollinatorvennlige stauder og sommerblomster, som kan være godt egent for bruk på gravstedene. Pollinatorvennlige stauder benyttes i fellesbed på alle gravplasser. På Vestre gravlund og Vår Frelsers gravlund er det plantet alléer med blomstrende trær.

Halvparten av Oslos gravplasser har endret sine klipperutiner for gress. Gravfeltene klippes som før, ofte og driftes som plen. Større områder der det ikke er graver, klippes sjeldnere. Formålet er at blomster og gress skal blomstre før det klippes. Flere områder driftes som eng, og slås kun en til to ganger i sesongen. Ny bruk av planter og trær, og nye klipperutiner gir bedre vilkår for innsekter og fugler. I 2020 var det 25 bikuber fordelt på 6 gravplasser, et samarbeid med Bybi (Oslos urbane birøktere) som er videreført.

Krematoriet

Krematoriet ble ombygget i 2021 om for å gi en sikrere og mer effektiv drift, for å øke kapasiteten og beredskapen og å dekke Oslos behov for fremtidige kremasjoner, redusere sårbarheten og for å redusere utslipp av miljøskadelig kvikksølv. Ombyggingen omfattet utvidelse fra to til fire renselinjer, en ombygging av kjølesystemet, effektivisering av varmegjenvinning og en oppdatering av styringssystemet.

Systematisk og viktig klimaarbeid

Gravferdsetaten er sertifisert som Miljøfyrtårn, etter hovedkontormodellen.

På Voksen kirkegård, Østre Aker kirkegård og Engebråten på Grefsen kirkegård, leies det ut parsellhager til nærmiljøet, som er et viktig bidrag for et urbant landbruk.

Gravferdsetaten kjøpte brukte kontormøbler da de flyttet inn i nye lokaler i Karvesvingen i desember 2019.

Det pågår et systematisk klimaarbeid i hele etaten, noe som vil vedvare i årene fremover.

Powered by Labrador CMS