Oslo skal bli grønnere, også ved hjelp av prosjektet Oslotrær som medfører planting av 100.000 nye trær innen 2030.
Oslo skal bli grønnere, også ved hjelp av prosjektet Oslotrær som medfører planting av 100.000 nye trær innen 2030.

OSLO SKAL BLI GRØNNERE OG HYGGELIGERE:

Prosjektet Oslotrær sørger for at ungdommer får jobb

På Vestre gravlund har det blitt plantet 37 nye sembrafurutrær i en allerede eksisterende allé på totalt 131 trær. Alléen ble opprinnelig plantet på 1930-tallet.

<span class=" italic" data-lab-italic_desktop="italic"><span class=" font-weight-bold" data-lab-font_weight_desktop="font-weight-bold">Alléen av sembrafurutrær på Vestre Gravlund i Oslo. Nå komplettert med 37 nye trær, som et ledd i prosjektet Oslotrær.</span></span>
Alléen av sembrafurutrær på Vestre Gravlund i Oslo. Nå komplettert med 37 nye trær, som et ledd i prosjektet Oslotrær.
<span class=" italic" data-lab-italic_desktop="italic"><span class=" font-weight-bold" data-lab-font_weight_desktop="font-weight-bold">Nicolai Herman Frick Møller planter et nytt sembrafurutre i alléen på Vestre gravlund i Oslo. Her sammen med byråd for kultur, idrett og frivillighet, Omar Samy Gamal (iført gul jakke).</span></span>
Nicolai Herman Frick Møller planter et nytt sembrafurutre i alléen på Vestre gravlund i Oslo. Her sammen med byråd for kultur, idrett og frivillighet, Omar Samy Gamal (iført gul jakke).

Tekst: Anne Lene Røvde/Beate Synnøve Svenningsen
Foto: Anne Lene Røvde

Treplantingen foregår i samarbeid med bydel Vestre Aker, som sørger for å legge til rette for at ungdommer får jobb. Trærne er levert av prosjektet Oslotrær som har en ambisjon om at byen skal ha mer plass til trær.

Det beste med jobben er å jobbe ute og å se jobben vokse, sier Paine, en av tre ungdommer fra prosjektet ungdom i jobb.

Med prosjektet Oslotrær har Oslo kommune lagt frem en ambisjon om at byen skal ha mer plass til trær. Målsettingen om 100.000 nye trær innen 2030, er et verktøy for å plassere trær inn i kommunal forvaltning og utvikling av byens arealer.

Trærne skal gjøre Oslo til en grønnere og hyggeligere by, samtidig som de bidrar til å rense luft, lagre karbon, styrke byens naturmangfold og forsterke lokal overvannshåndtering. Folkehelseaspektet er også vesentlig.

Et kinderegg av et prosjekt

– Prosjektet bidrar til å aktivere ungdom og gir dem verdifull jobberfaring, og ikke minst kompetanse til å plante trær, sier gartner på Vestre gravlund, Magnus Gommerud Nielsen.

Alléen på Vestre gravlund blir i juli og august hvert år besøkt av store flokker sibirnøttekråke, som kommer for å spise frøene inne i konglene. I årenes løp er det blitt felt en rekke trær som ikke er blitt erstattet, samtidig som mange av de gjenværende trærne synger på siste vers. Vi setter derfor i gang en rehabilitering av alléen, i første omgang med innplanting av nye trær hvor gamle trær har blitt felt.

Sikrer næringsgrunnlaget for nøttekråka

– På sikt vil vi erstatte døende trær, men dette bør gjøres gradvis, slik at vi ikke fjerner all maten til fuglene samtidig, sier Magnus Gommerud Nielsen.

På denne måten sikres næringsgrunnlaget til nøttekråka i generasjoner fremover, og får satt alléen tilbake i opprinnelig stand.

– Vi som steller historiske grøntanlegg har et ekstra ansvar for å opprettholde den grønne strukturen i disse anleggene.

Mestring og meningsfulle oppgaver skaper engasjement og unge innbyggere med grønn kompetanse, som Oslo trenger i dag og i fremtiden.

Velholdte gravplasser gir også mye tilbake i form av folkehelse til alle besøkende. Oslotrær prosjektet og treplanting med ungdom i jobb er rett og slett et kinderegg av et prosjekt, som både ivaretar ungdom, sikrer økt biologisk mangfold og bidrar til å bremse klimaendringene. Jeg håper dette prosjektet fortsetter i mange år fremover, avslutter en engasjert gartner på Vestre gravlund Magnus Gommerud Nielsen.

Samarbeid med Vestre Aker bydel

Treplantingen på Vestre gravlund foregår i samarbeid mellom bydelen som sørger for å legge til rette for at ungdom får jobbmuligheter. Oslo kommune ønsker å gi muligheter for mestring og praktisk jobberfaring og kompetanse til ungdom. Samarbeid mellom flere aktører gjør det mulig. Gravferdsetatens gartnere sørger for opplæring og oppfølging, og Oslotrær bidrar med trær.

Powered by Labrador CMS