Jevnaker gravkapell
Jevnaker gravkapell

Kartlegger gravkapeller

NIKU (Norsk institutt for kulturminneforskning) har startet opp et dokumentasjons- og forskningsprosjekt om krematorie- og gravkapeller.

Publisert Sist oppdatert

Gravkapellene er for det meste oppført på 1900-tallet og er en viktig del av både arkitektur- og kulturhistorien, forteller Fredrik Berg og Elisabeth Andersen som er prosjektledere. Ofte er gravkapellene tegnet av fremstående arkitekter og utsmykket av anerkjente kunstnere.

Likevel finnes det ingen landsdekkende oversikt over de norske gravkapellene. De har aldri blitt undersøkt arkitekturhistorisk som en samlet bygningsgruppe eller satt inn i en kulturhistorisk sammenheng.

Dette vil NIKU endre på.

Ifølge prosjektets nettside ønsker man å få svar på spørsmål som: Hvorfor begynte man å bygge gravkapeller? Hvor mange har vi i Norge? Når og av hvem ble de oppført? Hva slags utforming og utsmykning har de? Hvordan forvaltes og brukes de i dag?

Prosjektet har som mål å dekke hele landet. I 2020 starter man med gravkapellene i Hamar bispedømme.

Nye funksjoner for gamle bygg?

Gravkapellene ble oppført og dekorert med kun ett formål: å ta avskjed med den døde. I dag har mange gravkapeller fått nye funksjoner. Forskerne i NIKU ønsker å se nærmere på hvordan gravkappelene kan tilpasses den stadig voksende etterspørselen etter livvsynsnøytrale seremonirom.

Neste nummer av Gravplassen (papirutgaven) distribueres 3. april. Her kan du lese mer om prosjektet og Gravplassens møte med prosjektlederne.

Du kan følge prosjektet på Instagram@gravkapeller

Powered by Labrador CMS