På dette bildet får du et overblikk over dronens flukt over gravplassen. Følg den hvite banen fra start til «end». En
slik dronefotografering gjennomføres i løpet av noen få minutter.
På dette bildet får du et overblikk over dronens flukt over gravplassen. Følg den hvite banen fra start til «end». En slik dronefotografering gjennomføres i løpet av noen få minutter.

Droner digitaliserer Tønsbergs gravplasser

Publisert
Dronepiloten: Gravplassmyndighetene
må gå gjennom og kvalitetssikre
forslagene til rutenett de får tilsendt etter
dronefotograferingen. – Dette kan være
vanskelig på eldre gravplasser der en
person kan ha hatt kontroll på gravene
i eget hode, sier Jens Grevillius fra
Gravkart.no.
Dronepiloten: Gravplassmyndighetene må gå gjennom og kvalitetssikre forslagene til rutenett de får tilsendt etter dronefotograferingen. – Dette kan være vanskelig på eldre gravplasser der en person kan ha hatt kontroll på gravene i eget hode, sier Jens Grevillius fra Gravkart.no.

Det går kjapt å fotografere gravplassen fra lufta med droner. Men for at digitalt kart skal stemme overens med faktisk terreng, må gravplassmyndighetene kvalitetssikre at eksisterende graver plasseres korrekt.

– Vi har ikke kompetanse til å digitalisere gravplassene på egen hånd. Derfor engasjerte vi et eksternt selskap, sier Per Astrup Andreassen, assisterende kirkeverge i Tønsberg kirkelige fellesråd.

Får først tilsendt bakgrunnsmateriell

Tønsberg kirkelige fellesråd var i dialog med kommunen, men siden de ikke hadde ledig kapasitet med en gang, valgte de å engasjere Gravkart.no i Bærum.

– Vi sendte over vårt materiell av gamle gravkart, fastmerker og koordinater før de kom til oss med dronen, sier Astrup.

Det er kartingeniør Jens Grevillius fra Gravkart.no, som dronefotograferer gravplassene.

– Jeg ser om vi kan bruke de gamle gravkartene vi får tilsendt, eller om vi må lage nytt rutenett. Deretter kjører jeg til gravplassen og flyr over den med dronen. Jeg måler inn gravfeltsfastmerker med gps, dersom det finnes. Deretter er dette en datajobb på kontoret, sier han.

Gravplassmyndighetene må kvalitetssikre det digitale forslaget

Astrup har fulgt opp digitaliseringsprosessen av gravplassene i tidligere Re kommune, mens Bent Hansen, kirkegårdsleder i Tønsberg, følger opp digitaliseringen av gravplassene i Tønsberg fra før kommunesammenslåingen. Begge sier de må etterkontrollere dronebildene og forslaget til rutenett de mottar fra Gravkart.

Må kontrolleres

– Dronebilder kan være et godt verktøy for å digitalisere gravkartene, mener gravplassrådgiver Åse Skrøvset, men legger til at digitaliseringen i mange tilfeller vil medføre forskyving av graver.

  • Ved en slik endring av gravplass skal bestemmelsene i forskrift til gravferdsloven § 5, 1. avsnitt, som sier at en grav kan forskyves med inntil en halv gravbredde og en halv gravlengde uten at det bryter med forutsetningen for feste av graver, legges til grunn.
  • Antall graver i hvert feste skal være uforandret. Gravene innenfor fredningstiden må registreres, og de skal danne utgangspunktet for det nye digitale gravkartet. Dersom en grav innenfor fredningstiden blir liggende innenfor flere graver i det nye rutenettet, vil ingen av disse gravene kunne nyttes til ny gravlegging før fredningstiden går ut.
  • Endringer i gravkartene vil i de fleste tilfeller være en vesentlig endring av gravplass etter gravferdsloven § 4 som krever godkjenning av bispedømmerådet eller fylkesmannen.
  • Godkjenningsmyndigheten vil blant annet kontrollere at gravene ikke er forskjøvet mer enn det gravferdsforskriften tillater.

– Vi holder på med dette for gamle Tønsberg kommune. De fysiske oppmålingene av gravplassene med drone er gjort. Nå finpusser vi resultatet, og går over dronefotoene for å se om noen graver må bort, eller justeres på lengde, bredde eller vinkel. For av og til virker det som at i gamle dager hadde hver kirketjener sin egen gravbredde, sier Bent Hansen med en liten latter.

– Dette tilpasningsarbeidet tar tid, men må gjøres. Jo mer arbeid vi legger i det nå, jo bedre blir det for framtida. Målet er at vi skal samle kunnskapen om gravenes plassering, slik at vi ikke er avhengige av lokalkunnskap som kan gå tapt når den som jobber på gravplassen slutter, understreker han.

Grevillius sier det samme. – Noen eldre gravplasser er vanskeligere å håndtere siden gravene har ulik størrelse, og radene med gravminner kan stå på skeive. Ut fra fastmerkene, og gravminnene fra ortofoto, lager jeg forslag til rutenett som sendes kunden som kan godkjenne eller komme med forslag til endringer. Når alle er fornøyde, lager jeg SOSI-filen, sier Grevillius.

Flere aktører digitaliserer gravplasser

Man må ikke bruke drone til digitaliseringen. Oppmålingen kan også gjøres på bakken. Egen kommune kan hjelpe til. Det samme kan landskapsarkitekter.
– Samtidig med at vi utvidet en gravplass, fikk vi landskapsarkitekten til å digitalisere den, sier Hansen.

Andre kommersielle selskap kan også digitalisere gravkart, blant annet Sweco som har erfaring med dette fra Sverige siden 1980-tallet, og som nå er i forhandlinger med flere norske gravplassforvaltninger.

– Vi lager komplette gravkart med graver, trær, ledningsdokumentasjon, dersom det finnes, sier Ewa Lissel, oppdragsleder for Sweco.

Etter digitaliseringen av gravplassen, kan informasjonen brukes til bevaringsplaner. De kan også gi brukes opp mot publikum.

– På hver gravplass kan vi nå lage kart og oppslagstavler for publikum slik at de lettere finner fram, sier Astrup.

Powered by Labrador CMS