Ballesvik gravplass i gamle Torsken kommune har fått digitalt gravplasskart etter den nye SOSI-standarden.
Ballesvik gravplass i gamle Torsken kommune har fått digitalt gravplasskart etter den nye SOSI-standarden.

Sosi på Senja

Fra gamle papirkart til sosistandard. Gravplassmyndigheten digitaliserte 21 gravkart over tre år.

Publisert Sist oppdatert

Da den nye SOSIstandarden for gravkart ble gjeldende fra 1. januar 2019, ble det pliktig å bruke SOSI gravplassstandarden for alle nye anlegg, utvidelser eller vesentlige endringer av gravplassen.

Erfaringer fra kartdigitalisering på Senja

Forfatteren har vært kirkeverge i Lenvik kirkelige fellesråd. Før hun tiltrådte som vikar i Gravplassforeningen var hun prosjektleder for sammenslåing av fire fellesråd til Senja kirkelige fellesråd.
Forfatteren har vært kirkeverge i Lenvik kirkelige fellesråd. Før hun tiltrådte som vikar i Gravplassforeningen var hun prosjektleder for sammenslåing av fire fellesråd til Senja kirkelige fellesråd.

Som gravplassrådgiver var jeg ansvarlig for digitalisering av sju gravkart i Senja i 2020. Etter kommunesammenslåingen hadde vi gravplasser der noen bare hadde gamle papirkart og andre gravplasser hadde digitale kart (logiske kart), men ikke etter SOSI-standarden. Vår målsetting var å digitalisere 21 gravkart over tre år.

Med en sentralisert gravplassadministrasjon var det viktig å ha gode og riktige kart for å kunne gjøre jobben med å tildele grav. De nye kartene med SOSI-standard ville gjøre kartene mer nøyaktige og lettere å forstå for brukerne i gravplassforvaltningen og publikum. Georefererte kart skulle gjøre det enklere for graverne å finne en spesifikk grav når gravplassen lå dekket av snø, og gjøre det enklere for publikum å finne fram til rett grav på gravplassen.

Mot slutten av det første året kunne vi oppsummere med at kartene vi hadde fått var mye enklere å forstå. Hovedårsaken til det er at produsenten legger inne et nedtonet bakgrunnsbilde (flyfoto) slik at alt av veier, gjerder, bygg og gravsteiner synes under rutenettet av graver. Men kartet vi får opp i våre digitale gravplassprogram er ikke georeferert på den måten at vi ser koordinatene på kartet. Det vi ser er et flybilde av området med et kartlag (rutenett) på toppen som er en vektorisert visningsversjon av det georefererte kartet. På den måten sier Ecclesia at de har løst utfordringen med å koble den rette graven mot gravkartet.

I forbindelse med utvidelse av Kvil 2 på Geitryggen gravplass i Senja kommune, ble det laget et digitalt gravkart for både den gamle og nye delen.
I forbindelse med utvidelse av Kvil 2 på Geitryggen gravplass i Senja kommune, ble det laget et digitalt gravkart for både den gamle og nye delen.

Ikke ferdig utviklet

Da vi bestilte nye gravkart til de sju gravplassene i Senja, var en av målsetningene at vi skulle få georefererte kart i fagsystemene som Ecclesia og Gravlund leverer. Programmene kobler sammen et digitalt gravregister med den rette graven på det rette gravkartet.

Selv om Ecclesia og Gravlund ikke per i dag har løst utfordringen med hvordan dette skal gjøres, så har de det på sin agenda. (ref. nettsiden www.sosigravplass.no.) De etablerte fagsystemene på gravplass (Ecclesia, Gravlund) har deltatt i prosessen med å utarbeide standarden, og har bekreftet at digitale gravkart som er laget etter standarden vil kunne benyttes i fagsystemene.

Videre utvikling og kartoppdatering

Jobben med georefererte gravkart er altså ikke sluttført. Både Statens kartverk, KA, Ecclesia og Gravlund jobber videre med saken. Et viktig innspill i det videre arbeidet med å utvikle systemene, er at det også må være mulig å oppdatere kartene lokalt. Kart er ferskvare, og beskriver situasjonen da kartet ble tegnet. Gravkartene lages og godkjennes før noen graver på nye felt er opparbeidet. Derfor bør det etter min mening implementeres et system der det er mulig å vedlikeholde kartene av fagfolk i kommunene eller hos private leverandører.

To skritt i riktig retning

De nye digitale gravkartene fungerer godt i dag. De er mye bedre enn de logiske digitale kartene. Nå kan vi zoome fra å se hele gravplassen til ned på enkeltgravnivå. At kartene leveres med et bakgrunnsbilde, gjør det mye enklere å forstå. De forvaltningene som allerede har bestilt digitale gravkart etter den nye normen, vil kunne bruke de SOSI-filene som er levert når Ecclesia og Gravlund er klare til å laste opp georeferete kartfiler til sine fagsystemer. Det er derfor ingen grunn til å utsette arbeidet med å digitalisere gravkartene.

Powered by Labrador CMS