Gravplassforeningen:

Ønsker å fremme norsk gravplasskultur

Gravplassforeningen (Norsk forening for gravplasskultur) er en ideell organisasjon som arbeider for å fremme Norsk gravplasskultur. Dette blir blant annet gjort gjennom utgivelsen av fagbladet Gravplassen som fire ganger i året blir distribuert som papirversjon til medlemmene.

Publisert Sist oppdatert
Daglig leder i Gravplassforeningen, Synnøve Haugstad Sira. (Foto: Alf Bergin)
Daglig leder i Gravplassforeningen, Synnøve Haugstad Sira. (Foto: Alf Bergin)

Fagbladet Gravplassen er et viktig bindeledd mellom foreningen og medlemmene. Foreningen fylte 50 år i 2016. Bladet er i 2019 inne i sin 50. årgang. Hva er ikke da mer naturlig enn å utvide medlemsfordelene med ei satsing på en egen nettversjon? (Gravplassen.no).

Rådgiver i Gravplassforening, Maren Andrea Rønning. (Foto: Roy Olsen)
Rådgiver i Gravplassforening, Maren Andrea Rønning. (Foto: Roy Olsen)

Allerede da man i 1964 startet arbeidet med å stifte organisasjonen (som to år senere ble døpt Landslaget for kirkegårdskultur) ble det lansert tanker om utgivelse av et tidsskrift. Dette med ønske om å arbeide for at gravplassene skulle komme på høyde med tidens krav, både estetisk, teknisk og hygienisk. Dette ble i tillegg søkt oppnådd ved foredragsvirksomhet. Man så også tidlig behovet for en forbedret lovgivning.

Gravplassforeningen har blitt en viktig aktør innenfor norsk gravplassforvaltning. Man arbeider innen flere felt, og det er to ansatte i administrasjonen. Synnøve Haugstad Sira er daglig leder, mens Maren Andrea Rønning er ansatt som rådgiver i 80% stilling. Sistnevnte vil også sammen med redaktøren av fagbladet, ha en stor del av ansvaret for oppbyggingen av denne plattformen.

Nettversjonen skal på ingen måte erstatte papirversjonen av Gravplassen. Tilbakemeldingene fra våre lesere når det gjelder papirversjonen er svært gode. Målsettingen med de to versjonene, er at de skal utfylle hverandre. Papirutgivelsene har klare begrensninger, mens vi på nettet kan utfolde oss mer med både tekst, bilder, video og interaktivt innhold.

Powered by Labrador CMS