DEBATT

I enkelte norske kommuner koster det skjorta å kremere avdøde. Dette har sin bakgrunn i gravferdsloven, der det er slått fast at det for kremasjon kan kreves avgift.
I enkelte norske kommuner koster det skjorta å kremere avdøde. Dette har sin bakgrunn i gravferdsloven, der det er slått fast at det for kremasjon kan kreves avgift.

Likhet koster: Kremasjonsavgiften MÅ bort

Ulikhetene når det gjelder begravelsesform må bort. Hvorfor skal det koste noe for en kremasjon mens en kistebegravelse er gratis?

Publisert

Svaret er egentlig ganske enkelt: I gravferdslovens § 10 er det slått fast:

«For kremasjon kan det kreves avgift».

I 2014 kom NOUen «Lik og Likskap». Hva skjedde i kjølvannet etter at kulturminister Thorhild Widwey (H) fikk den overlevert? Ingenting! Hun låste den 240 sider store utredningen inn skapet. Rett og slett inn i et «likskap».

I 2015 overtok partikollega Linda Hofstad Helleland som kulturminister. Hun var mest opptatt av nøkkelkortet til sitt nye kontor, mens NOUen fortsatte å samle støv i «likskapet».

Nå er det på tide at vår nye kulturminister, Trine Skei Grande (V) tar tak og finner fram utredningen som det var håp og ønske om at skulle utjevne ulikhetene når det gjelder kremasjon og kistegravlegging.

– Hun låste den 240 sider store utredningen inn i skapet. Rett og slett inn i et «Likskap».

Alf Bergin

Kremasjon er fortsatt ikke likestilt med kistegravlegging, verken økonomisk eller juridisk.

Så var det lovverket da:

Gravferdslovens hovedprinsipp (§1) er at:
«Gravlegging skal skje med respekt for avdødes religion eller livssyn».

Dette harmonerer overhodet ikke med virkelighetens verden og NOUens tilnærming til sakens kjerne.

Hvilken respekt er det når man for en kistebegravelse slipper å betale, mens man for en kremasjon må ut med flere tusen kroner?

For dem som ut fra sitt livssyn ønsker kremasjon, er kremasjonsavgiften en merkostnad. De som velger kistebegravelse slipper denne avgiften.

Kremasjon og kistebegravelse nå likestilles. Denne ulikheten må vi komme til livs. Vi kan ikke ha det slik at enkelte ser seg nødt til å velge bort kremasjon, på grunn av den økonomiske ekstrabelastningen man risikerer å få.

I enkelte kommuner ligger faktisk denne avgiften så høyt som opp mot 10.000 kroner. Grelle eksempler finnes over hele Norge.

Dette er en ulikhet og urettferdighet som rammer dem som har lite fra før.

Og hva med alle pengene som brukes for å produsere slike utredninger?

«Liker vi det»

Powered by Labrador CMS