Alf Bergin takkes av som redaktør på årets siste møte i Gravplassens redaksjonsutvalg.
Alf Bergin takkes av som redaktør på årets siste møte i Gravplassens redaksjonsutvalg.

Ny redaktør for fagbladet

Tiden er moden for endringer, skriver styreleder Johannes Sørhaug.

Publisert Sist oppdatert

Alf Bergin har vært redaktør for fagbladet Gravplassen siden 2001. Før sommeren besluttet styret i Gravplassforeningen å si opp avtalen med Bergin og hans frilandsbyrå Svart-på-kvitt, som i 21 år har hatt ansvaret for produksjon av fagbladet. Det var en vanskelig, men nødvendig beslutning.

Bergin har gjort en flott jobb som redaktør for Gravplassen. Han har vært kreativ, innovativ og en god samarbeidspartner. Han har også gjort en iherdig innsats med å etablere gravplassen.no – fagbladets nettside. Her har han maktet å gjøre fagfeltet tilgjengelig og samfunnsaktuelt. For det er vi svært takknemlige. Så til Alf Bergin: tusen takk for din innsats som redaktør gjennom to tiår!

Styret mener at tiden nå er moden for endringer, og har bestemt at foreningens rådgiver skal gå inn som ny redaktør, med virkning fra 1. januar 2023. Beslutningen hviler på en helhetsvurdering av foreningens ressursbruk sett opp mot driften av fagbladet og bladets nettside.

Gravplassforeningen er en liten organisasjon med begrensede ressurser. Det er styrets ansvar å forvalte ressursene slik at foreningen kan vokse og trives også i tiden fremover. Rådgiverstillingen var først en innleid tjeneste fra KA (Kirkens arbeidsgiverorganisasjon), og fra 2018 en deltidsstilling med Gravplassforeningen som arbeidsgiver. Med omorganiseringen får vi en stab med to hele stillinger og sikrer med det en tryggere fremtid – både for foreningen, for fagbladet og for de ansatte.

Gravplassforeningens rådgiver har også fordelen av å jobbe tett på fagfeltet og være i kontakt med både Gravplassforeningens medlemmer og sentrale aktører på gravplassfeltet i ulike fora. Noe som gir god oversikt over hvilke spørsmål og tema som til enhver tid er aktuelle å belyse. Vi tror redaktørens nærhet til feltet vil være en styrke for fagbladet fremover.

Avtroppende redaktør har bedt om å fritas fra å produsere årets siste utgave av Gravplassen (nr. 4-22). Noe som betyr at høstutgaven av bladet blir den siste i år. Frem til 2023 vil vi derfor bruke gravplassen.no til å publisere saker og holde medlemmer oppdatert på foreningens arbeid.

Redaksjonsutvalget vil samtidig benytte anledningen til å gjennomgå og vurdere bladets profil, form og innhold. Hva gjør vi bra og hva kan bli bedre? Målsetningen er å lage et blad som oppleves som faglig relevant, oppdatert og interessant – kort sagt: et best mulig blad for foreningens medlemmer.

Så følg Gravplassen på nett, til bladet gjenoppstår i papirform på nyåret!

Powered by Labrador CMS