Kultur- og likestillingsminister, Trine Skei Grande:

Kultur- og likestillingsminister, Trine Skei Grande mener at Norsk forening for gravplasskultur satser riktig.

– Riktig satsing med digitalt magasin som løfter viktige fagfelt

– Vi trenger et digitalt magasin også på dette feltet, sa kultur- og likestillingsminister, Trine Skei Grande. Hun gratulerte, via video, Norsk forening for gravplasskultur med sitt nye digitale nettmagasin. Det ble lansert under årets fagdager i Ullensvang i Hardanger.

Publisert Sist oppdatert

Trine Skei Grande bidro i en video som ble avspilt under årets fagdager. Hun grep også anledningen til å gratulere foreningen med fagbladets 50. årgang. – Dette synes jeg er en riktig satsing. Vi trenger aviser som løfter viktige fagfelt. Det å lage minnelunder og gravplasser over våre aller, aller kjæreste, er en viktig del av det å være et menneske. Det å kunne ha et sted å minnes, det å kunne ha verdighet knyttet til disse gravplassene, er et viktig område som betyr mye for alle oss mennesker.

Redaktør, Alf Bergin
Redaktør, Alf Bergin

Redaktøren for bladet redegjorde for prosessen som har vært gjort, og hvordan arbeidet videre vil bli. – Vi er nå godt i gang med å utvikle disse sidene, sier redaktør Alf Bergin. – Satsingen forankres først og fremst i nettsiden gravplassen.no. Videre vil det bli distribuert nyhetsbrev hver 14. dag, og man vil i utstrakt grad bruke sosiale medier fortrinnsvis Facebook og Instagram, sier Bergin.

Les mer om hvordan man ønsker å bruke sosiale medier til å spre budskapet.

Kultur- og likestillingsministeren la stor vekt på viktigheten av å ha et fagblad som kan utvikle feltet. – Der man kan lære av hverandre, diskutere faglig, og sørge for at vi kan løfte fagligheten over hele landet. Hun takket Gravplassforeningen for den jobben som blir gjort, for å ha et ordentlig fagblad også innenfor denne nisjen.

Powered by Labrador CMS