Magne Hustavenes er nytt styremedlem i Gravplassforeningen. Ruth Hauge Bjørnseth er ny 1. vara.
Magne Hustavenes er nytt styremedlem i Gravplassforeningen. Ruth Hauge Bjørnseth er ny 1. vara.

GRAVPLASSFORENINGEN:

Nytt styre i Gravplassforeningen

Fagfeltet trenger en tydelig Gravplassforening som sikrer at de viktige debattene blir tatt, mener Magne Hustavenes.

Publisert Sist oppdatert

Årsmøtet i Gravplassforeningen ble gjennomført under årets fagdager i Oslo. Her ble Magne Hustavenes, direktør i gravferdsetaten i Oslo valgt inn som nytt styremedlem. Landskapsarkitekt Ruth Hauge Bjørnseth går inn som 1. vara, og som sådan møter hun fast på styremøtene i foreningen.

Hvilke faglige interesser har de nye medlemmene, og hvordan ønsker de å påvirke Gravplassforeningens arbeid fremover?

Fagfeltet trenger en tydelig Gravplassforening

Magne Hustavenes (51) er opprinnelig sogning, men har bodd over halvparten av livet i Oslo. Han er utdannet sykepleier og har flere års ledererfaring fra sykehus og Oslo kommune.

Til Gravplassen skriver Magne at han brenner for at Gravplassforeningen skal være en sterk faglig og fagkritisk stemme, som sikrer at viktig debatter blir tatt i fagmiljøene.

Fagfeltet trenger en tydelig Gravplassforeningen som løfter frem temaene: digitalisering, behovet for bedre fagsystemer, involvering av innbyggere i utvikling av tjenester og sikring av likeverdige tjenester uavhengig av tro- eller livssyn, mener Magne.

Spesielt opptatt av gravplasser på mindre steder i landet

Ruth Hauge Bjørnseth (53) er utdannet landskapsarkitekt fra NLH (nå NMBU). Hun er ansatt i Asplan Viak med arbeidssted Arendal hvor hun har bodd i 25 år.

På spørsmål om hvorfor hun ønsker å delta i Gravplassforeningens styre skriver Ruth:

«Som landskapsarkitekt har jeg jobbet mye med gravplasser og synes det er spesielt interessant fordi det omfatter så mange aspekter hvor kjernen i landskapsarkitektfaget – hvordan skape gode uterom for alle mennesker, er helt sentralt.»

Hun er takknemlig for å få delta i foreningen arbeide hvor formålet nettopp er å fremme dette og hvor man kan jobbe tverrfaglig for å påvirke utvikling og rammebetingelser.

Ruth er særlig opptatt av hvordan gravplassen kan utvikle seg og avspeile tiden vi lever i og tar hensyn til det grønne skiftet, minoriteters plass i samfunnet, press på ubebygd areal og rekreasjonsrom osv., samtidig som deres hovedfunksjon ivaretas på en god måte.

«Spesielt er jeg opptatt av gravplasser på mindre steder i landet – de finnes det veldig mange av!», skriver Ruth til Gravplassen.

Velkommen!

Styret i Gravplassforeningen består ellers av Marit Linberg (opp fra 1. vara), Jørgen Forøy og Anne Mette Bamle. Johannes Sørhaug ble gjenvalgt som leder. Ingrid Marie Eidsten og Ingrid Klingberg gikk ut av styret, og skal ha en stor takk for innsatsen.

Både redaksjonen og sekretariatet i Gravplassforeningen ønsker de nye medlemmene velkommen, og gleder seg til å ha dem med i foreningens arbeid fremover.

Powered by Labrador CMS