Mulighet for gravlegging i betongkum er eksempel på tilrettelegging og tilpasning til minoriteter i Oslo. Foto fra fagdagene 2008
Mulighet for gravlegging i betongkum er eksempel på tilrettelegging og tilpasning til minoriteter i Oslo. Foto fra fagdagene 2008

Ny rapport staker veien for fremtidens gravplassforvaltning i Oslo

Publisert

Rapporten «Tro det eller ei. Fremtidens tros- og livssynspolitikk i Oslo» presenterer arbeidet til et uavhengig kommunalt utvalg som i 2019 fikk i oppdrag å gå gjennom Oslo kommunes tros- og livssynspolitikk. Utvalget kommer med en rekke anbefalinger som skal bidra til at Oslo blir en livssynsåpen by i praksis. En relativt stor del av rapporten er viet til gjennomgang og vurdering av kommunens gravferdstjenester.

Selv om det er situasjonen i Oslo som står i fokus, bør diskusjonene og temaene som tas opp være relevante også for andre som jobber på eller med gravplasser andre steder i landet. Rapporten inneholder interessante og prinsipielle diskusjoner om nasjonalt relevante temaer som hvorvidt kommunen bør overta ansvaret for gravplassforvaltningen fra kirkelig fellesråd, og om man skal tilby gravferdstjenester utenfor normal arbeidstid og i helger.

Muslimske graver i Oslo
Muslimske graver i Oslo

Rapporten konkluderer med at trossamfunnene i stor grad er fornøyde med dagens gravferdstilbud, men at man ser behov for flere retningsbestemte graver og at disse fordeles på flere gravplasser enn det som er tilfelle i dag (retningsbestemte graver er i størst grad et behov for muslimer som ønsker at graven skal peke mot Mekka). Samtidig poengteres det at man bør unngå unødvendige skillelinjer på gravplassene. Gravplassen er et offentlig sted, og man bør derfor begrense muligheten til å holde av gravfelt for fremtidige behov.

Rom for rituell vask ved gravlegging.
Rom for rituell vask ved gravlegging.

Når det gjelder fremtidens satsingsområder mener utvalget at man for å møte behovene i en mangfoldig og sammensatt befolkning må planlegge for å etablere nye gravferdsformer. Utvalget trekker særlig frem urnevegger (også kalt kolumbarier) og mener at slike bør etableres både i tilknytning til seremonirom og ute på gravplassene. Videre ser man et voksende behov for askespredning i mer urbane strøk, og utvalget foreslår derfor at kommunen arbeider for lovendring som muliggjør askespredningslunder eller lignende på gravplassene. Siden noen trossamfunn og kulturer har sterk tradisjon for å spre aske i rennende vann bør man sørge for at gravplasser med sted for askespredning også inneholder tilgang til dette.

Du kan lese hele rapporten her. Rapporten ble offentliggjort 28. mai og er ute på høring til 1. oktober 2020

Klikk her for å komme tilbake til Gravplassens forside

Powered by Labrador CMS