– Dersom endringen i gravplassloven vedtas i Stortinget, kan endringen tidligst tre i kraft 1. juli i år, sier Martin Hill Oppegaard fra Barne- og familiedepartementet.
– Dersom endringen i gravplassloven vedtas i Stortinget, kan endringen tidligst tre i kraft 1. juli i år, sier Martin Hill Oppegaard fra Barne- og familiedepartementet.

Kan åpne for alternative gravferdsformer

Forslag til endring av gravplassloven, åpner for forsøk med alternativer til kremasjon og kistebegravelse.

Publisert Sist oppdatert

Forslaget til endring av gravplassloven sier følgende:

«§ 26 a Forsøk:
Departementet kan etter søknad fra en gravplassmyndighet gi forskrift som tillater tidsbegrensede avvik fra regler gitt i eller i medhold av loven her. Forsøket kan ikke stride mot § 1 første ledd eller mot hensynet til gravplassenes orden og verdighet.»

Ikke begrenset til en teknologi

Ingen ny metode for å håndtere avdøde på, er navngitt. Det betyr at «vannkremasjon» er en av metodene det åpnes opp for, dersom lovendringen vedtas av Stortinget.

– Departementet har ikke skrevet noe om teknologi, siden det raskt kan endre seg hva som er aktuelt, sier Martin Hill Oppegaard, utredningsleder i Barne- og familiedepartementet.

Søknader sendes departementet

Det er lokale gravplassmyndigheter som skal søke om å teste ut «vannkremasjon», ikke private aktører. Søknaden sendes til Barne- og familiedepartementet.

Utenom hensyn til verdighet og etikk, inkludert religion og livssyn, vil en søknad måtte oppfylle krav om miljøkonsekvenser som energiforbruk og forurensing, trygghet for de ansatte og at metoden er mulig med stabil drift.

Er under behandling i Stortinget

Proposisjon 65 L, som går på endringer i gravplassloven, er ferdig, og skal behandles av Stortinget før sommeren. Per i dag, ligger lovendringen til behandling i Stortingets familie- og kulturkomité.

– Det er ikke bestemt dato for når proposisjonen skal behandles i Stortinget, sier Oppegaard.

Dersom endringen til gravplassloven vedtas, kan den tre i kraft raskt.

– Endringen i gravplassloven kan tidligst tre i kraft 1. juli. Dersom det ikke går, kan den tre i kraft 31. desember, sier Oppegaard.

Powered by Labrador CMS