Naturmangfold på gravplassen: Et hefte fra Kirkerådet, KA og Gravplassrådgiveren.
Naturmangfold på gravplassen: Et hefte fra Kirkerådet, KA og Gravplassrådgiveren.

Veileder skal gi inspirasjon for å styrke naturmangfold

I det siste nummeret av fagbladet Gravplassen, var det lagt ved et bilag om naturmangfold. Ifølge utgiverne tar heftet utgangspunkt i at tap av naturmangfold er en av vår tids største utfordringer.

Publisert Sist oppdatert

De viser til internasjonale og nasjonale retningslinjer for å styrke naturmangfoldet.

Leserne tas med til Vestre gravlund i Oslo der man har lagt til rette for et større naturmangfold. Videre er det en generell beskrivelse av tematikken, og omtale av grav-plassens ulike funksjoner og verdier. Til sist er det lagt inn en del generelle råd og forslag til tiltak.

Samarbeid på tvers

Veilederen om naturmangfold på gravplassen er et samarbeidprosjekt mellom Gravplassrådgiveren, KA (Arbeidsgiver for kirkelige virksomheter) og Kirkerådet. Hans-Jürgen Schorre (Kirkerådet), Eirik Stople (KA) og Åse Skrøvset er de tre som har hatt ansvaret for denne veilederen.

– Vi har tatt utgangspunkt i at tap av naturmangfold er en av vår tids største utfordringer og vist til internasjonale og nasjonale retningslinjer for å ta vare på og styrke naturmangfoldet, skriver de i forordet.

Planlegg med naturmangfold

De understreker at en allerede i planleggingsfasen må legge til rette for naturmangfold og har påpekt ulike forhold det bør tas hensyn til. De gir også en del generelle råd og forslag til tiltak for hvordan en kan legge om driften for å fremme naturmangfold.

– Vår hensikt og ønske er at veilederen skal gi inspirasjon til arbeidet for å styrke naturmangfoldet på norske gravplasser, avslutter de tre.

Det vurderes å lage flere veiledere innenfor bærekraftig gravplassdrift.

Powered by Labrador CMS