Juridisk rådgiver i Tunsberg bispedømme, Kristian Døvik presenterte den nye veilederen for deltakerne på Gravplassforeningens fagdager i Molde.
Juridisk rådgiver i Tunsberg bispedømme, Kristian Døvik presenterte den nye veilederen for deltakerne på Gravplassforeningens fagdager i Molde.

Ny nettbasert veileder

Gravplassrådgiver/gravplassrådgivningen presenterte under årets fagdager i Molde en ny nettbasert veileder. Den skal gi rammer for gode svar på utfordringer og spørsmål gravplassmyndighetene har.

Publisert

Juridisk rådgiver i Tunsberg bispedømme, Kristian Døvik, presenterte det nye verktøyet for en lydhør forsamling.

– Dette skal være en veileder for lokale og regionale gravplassmyndigheter (bispedømmeråd/fylkesmenn) i gravplasspørsmål, sa Døvik under presentasjonen. Den skal også hjelpe andre offentlige instanser med myndighet innenfor kremasjon, gravferd og gravplass. Rammen for veilederen er først og fremst gravferdsloven.

Oppbyggingen av veilederen skal være så enkel som mulig, slik at forvaltningene kan få et godt hjelpemiddel når gravplassene skal forvaltes på en god måte. Foruten en generell innledning er den overordnede tematikken: Vern, Stedet, Forvaltning, Gravferd, Graven og Feste. Under disse temaene finner man nødvendig informasjon om hvordan man skal og bør forholde seg.

Den er utformet som et sted å gå for gravplassmyndigheter når saker skal behandles. En slags hjelp til selvhjelp, forklarer Døvik. At den kun blir tilrettelagt for nettet, har den fordelen at den da fortløpende kan forbedres. – Og har dere tilbakemeldinger om forbedringer, ønsker vi gjerne å få disse, sa han.

Døvik oppfordret til å følge med på veilederen og tilhørende informasjon via pekerne gravplassveileder.no og gravplassrettleiar.no. For dem veilederen er relevant for, anbefalte Døvik avslutningsvis å sette seg ned på en PC/ Mac og gjøre seg godt kjent med veilederen.

Mye av det Døvik presenterte, samt et par ekstra eksempler på bruk av veileder er lagt ut som videopresentasjon på nett via gravplassveileder.no.

Gravplassrådgivningens veileder finner du her.

Powered by Labrador CMS