Monica Jayesingha (til venstre) og Inghild Økland synes det er spesielt å ta jordprøver på en gravplass.
Monica Jayesingha (til venstre) og Inghild Økland synes det er spesielt å ta jordprøver på en gravplass.

FORSKER PÅ KISTEGRAVJORD:

– Spesielt å ta jordprøver på en gravplass

– Det er litt spesielt å ta jordprøver på en gravplass, medgir Inghild Økland som sammen med kollega Monica Jayesingha skal finne ut hvilken jord som egner seg best til kistegraver.

Publisert

De to forskerne fra Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) på Ås, tar jordprøver fra flere gravplasser i seks sør-norske kommuner. Gravplasser i Sandnes, Bergen og Stavanger er allerede besøkt i forbindelse med jordprosjektet. Nå står Lagård gravlund i sentrum av Stavanger for tur. I august settes ei uke av til å undersøke Trondheims gravplasser.

<span class=" italic" data-lab-italic_desktop="italic"><span class=" font-weight-bold" data-lab-font_weight_desktop="font-weight-bold">Med seg hjem til Østlandet hadde de flere jordprøver som nå skal analyseres. Begge forskerne var positive til forholdene på Lagård gravlund.</span></span>
Med seg hjem til Østlandet hadde de flere jordprøver som nå skal analyseres. Begge forskerne var positive til forholdene på Lagård gravlund.
<span class=" italic" data-lab-italic_desktop="italic"><span class=" font-weight-bold" data-lab-font_weight_desktop="font-weight-bold">Lagård gravlund i Stavanger fikk i juni besøk av forskere fra NIBIO. De skulle ta jordprøver fra gravplassen.</span></span>
Lagård gravlund i Stavanger fikk i juni besøk av forskere fra NIBIO. De skulle ta jordprøver fra gravplassen.

– Vi har vært på gravplasser i Oslo og Bærum også. Vi skal flere turer dit, men gravplassene der rekker vi på en dagstur, sier Økland.

Klatrer ned i kistegraver

Fagarbeider Thomas Trollnes åpner et gravsted som ikke lenger er festa. Grabben stanser idet han når kistelokket til den som sist ble stedt til hvile her. Økland klatrer ned i graven, tar prøver fra jordprofilen nedover mot kistelokket og heller jordprøvene over i pappbokser mens Jayesingha noterer.

<span class=" italic" data-lab-italic_desktop="italic"><span class=" font-weight-bold" data-lab-font_weight_desktop="font-weight-bold">Inghild Økland (til venstre) henter opp jordprøver fra en grav, mens Monica Jayesingha fyller boksen.</span></span>
Inghild Økland (til venstre) henter opp jordprøver fra en grav, mens Monica Jayesingha fyller boksen.

– Det er kjekt å kunne hjelpe, for de gjør en viktig jobb, sier driftsleder på Lagård gravlund, Mari Varhaug som følger med på feltarbeidet.

Ifølge driftslederen har ikke Lagård plassproblemer i dag. Det skyldes at bydelen Storhaug som sokner hit, har en ung befolkning. Derfor er det sjeldent at de må grave opp graver som kun er 20 år gamle. Men gravlunden har vært i drift siden 1834, så hvert gravsted er allerede gjenbrukt flere ganger. Rester av knokler og kranier som stikker ut fra jordveggen Økland undersøker, er synlige spor etter disse eldre gravleggingene.

Økland har erfaring med å grave etter levninger, men da var det fossile rester etter fiskeøgler på Svalbard. Jayesingha har hovedsaklig jobbet med matjord. Gravjord er nytt for dem begge.

– Det hjelper at vi er to, og at vi ser etter spesifikke ting, sier Jayesingha og smiler.

Trær er positivt for nedbrytingsforholdene

Gravstedene de henter jordprøver fra, har vært brukt minst én gang før. Jordprøvene sendes Eurofins som finner kornfordelingen, mengden organisk materiale og mineraler. Undersøkelsen av hvert gravsted avsluttes med en titt ned i kista. Det tas normalt ikke prøver fra innholdet i kista, men de observerer hvor langt nedbrytingen av kista, skjelettet, bløtdeler og tekstil er kommet.

Utenom de store knokkelrestene, er det ikke spor av de eldre levningene på gravstedet Økland har klatret ned i. Det er ikke uventa.

– Det er sjeldent vi ser levninger når vi graver, sier Varhaug.

Ifølge Jayesingha, er denne graven noe av det bedre de har sett så langt.

– Det er bra og jevn farge nedover. Det viser god kommunikasjon mellom hvert jordsjikt. Alle trærne her hjelper på. Røttene gir gode poreforhold i jorda, sier hun.

Varhaug er også positiv til trærne på Lagård.

– Trerøttene holder massene på plass. For å spare trærne, graver vi ikke nye kistegraver inntil dem. Disse gravstedene gjenbruker vi heller til urnegraver, sier driftslederen.

<span class="italic" data-lab-italic_desktop="italic"><span class="font-weight-bold" data-lab-font_weight_desktop="font-weight-bold">Fine jordprøver i Stavanger på Lagård gravlund. – Dette er noe av det bedre vi har sett så langt, sier Monica Jayesingha, mens Inghild Økland studerer jorda nærmere.</span></span>
Fine jordprøver i Stavanger på Lagård gravlund. – Dette er noe av det bedre vi har sett så langt, sier Monica Jayesingha, mens Inghild Økland studerer jorda nærmere.

Lokal variasjon på samme gravplass

Så langt har de to forskerne sett store forskjeller i hvor langt nedbrytingen er gått. Det varierer fra by til by, og fra gravplass til gravplass. Men også internt på samme gravplass, er forskjellene store.

– Den foreløpige vurderingen er at nedbrytingen er dårligere der massene er kompakte. Det gjelder ikke bare i leire. Vi har også sett dårlig nedbryting i kompakte masser med silt og sand, sier Økland.

Variasjonen internt på gravplassene avhenger av lokale forhold.

– Lokalt klima, ikke minst terreng som bestemmer drenering, har mye å si for hvor godt kistegravene brytes ned, sier Jayesingha.

Skal skrive veileder for kistegravjord

Når de siste jordprøvene er samlet inn etter sommeren, starter analysearbeidet. Innen mars 2022 skal resultatene presenteres i en rapport. Det skal skrives vitenskaplige artikler, og feltarbeidet blir del av Øklands kommende doktorgradsavhandling.

– Det er gjort lite vitenskapelig arbeid på nedbryting i kistegraver før, sier Økland.

Feltarbeidet fra de seks byene skal resultere i en veileder på hvilket jordsmonn som egner seg til kistegraver, som gravplassforvaltninger over hele landet skal ha nytte av.

– Det vi har sett, er at det er mange av de nye gravplassene som ikke har god nok jord for nedbryting av kistegraver, sier Jayesingha.

Powered by Labrador CMS