Mobilgruppa ved Kirkelig fellesråd i Trondheim i aksjon.
Mobilgruppa ved Kirkelig fellesråd i Trondheim i aksjon.

MOBILGRUPPE I TRONDHEIM:

Mindre transport = mer arbeid

– Da jeg begynte i Kirkelig fellesråd i Trondheim i 2010, hadde mobilgruppa ansvaret for 10 gravplasser. I dag har de ansvaret for 7, sier Trygve Jensen, avdelingsleder for kirkegårder og gravlunder.

Publisert
<span class=" italic" data-lab-italic_desktop="italic"><span class=" font-weight-bold" data-lab-font_weight_desktop="font-weight-bold">Trygve Jensen, avdelingsleder for kirkegårder og gravlunder i Kirkelig fellesråd i Trondheim.</span></span>
Trygve Jensen, avdelingsleder for kirkegårder og gravlunder i Kirkelig fellesråd i Trondheim.

Det var mindre gravplasser som lå relativt nært en større gravplass med egen driftsorganisasjon, som ble tatt bort fra mobilgruppa. Ansvaret for disse mindre gravplassene ble overført til den større nabogravplassen. Dette førte til mindre transport mellom gravplassene, ikke minst gjennom Trondheim by, noe som frigjorde tid til å arbeide på gravplassene.

Dekker utkantene

I dag har mobilgruppa base på Tiller kirkegård i den sydlige delen av Trondheim. Herfra dekker de byens mindre gravplasser som hovedsaklig ligger landlig til i kommunens utkanter.

– Disse gravplassene har ikke egen driftsbygning. Til gjengjeld har de større garasjebygg der vi lagrer utstyr. Det er bedre å frakte folk enn å frakte utstyr, sier Jensen.

For at gjøre dette enda mer miljøvennlig, med enda lavere klimautslipp, har fellesrådet investert i elbil som mobilgruppa kjører fra gravplass til gravplass.

Noterer ned framtidige vedlikeholdsoppgaver

For å sikre effektiv utnyttelse av mobilgruppa, er det innført rutiner for å notere ned nødvendig vedlikeholdsarbeid.

Arbeid rettet mot gjennomføringer av seremonier, som for eksempel graving og lukking av grav, har første prioritet. Men hvis mobilgruppa for eksempel er på Byneset kirkegård, og ser at et gjerde der er skadet, eller at noen lyspærer må skiftes ut, regnes dette som andre prioritets oppgaver.

<span class=" italic" data-lab-italic_desktop="italic"><span class=" font-weight-bold" data-lab-font_weight_desktop="font-weight-bold">Tavle med oppgaver.</span></span>
Tavle med oppgaver.

Det er ikke alltid man har tid til å ta dette samme dag. Da noteres disse oppgavene ned på ei tavle på basen på Tiller, slik at mobilgruppa har oversikt over hvilke slike oppgaver de kan ta neste gang de er på Byneset kirkegård.

– Vi ønsker verdiskapende arbeid så mye som mulig av hele dagen, sier Jensen.

Ei tavle på Tiller er imidlertid ikke helt 2021, så målet er å få en elektronisk løsning i FDV-systemet (forvaltning, drift, vedlikehold).

– Vi ønsker at nye vedlikeholdsoppgaver fortløpende skal kunne noteres ned på mobilen i stedet. Det ville gitt bedre oversikt, sier avdelingslederen som imidlertid ikke vet når vedlikeholdsoppgavene kan noteres digitalt.

Powered by Labrador CMS