ANALYSE SIKRER MIDLER:

Sikrer god standard på gravplassene i Trondheim

Kirkelig fellesråd i Trondheim får tildelt nok driftsmidler til å sikre god parkmessig standard på byens gravplasser. Det skyldes behovsanalysen de tok i bruk for ti år siden.

Publisert
<span class=" italic" data-lab-italic_desktop="italic"><span class=" font-weight-bold" data-lab-font_weight_desktop="font-weight-bold">På Havstein kirkegård, som nylig ble utvidet, er behovsanalysen brukt for å vise vedlikeholdsbehovet. Etter som stadig mer areal tas i bruk, og arbeidsoppgavene endres, blir behovsanalysen kontinuerlig oppdatert.</span></span>
På Havstein kirkegård, som nylig ble utvidet, er behovsanalysen brukt for å vise vedlikeholdsbehovet. Etter som stadig mer areal tas i bruk, og arbeidsoppgavene endres, blir behovsanalysen kontinuerlig oppdatert.

– Da vi gjorde behovsanalysen i 2011, avdekket vi at vi hvert år fikk 3,5 millioner kroner for lite i driftsmidler. Etter avtale med kommunen, ble dette gradvis dekket inn fram til 2017. I dag får vi driftsmidler i henhold til behovsanalysen, sier Trygve Jensen, avdelingsleder for kirkegårder og gravlunder.

FAKTA

For mer informasjon om mal for behovsanalyse av gravplassens vedlikeholdsbehov, kan Trygve Jensen kontaktes på telefon eller e-post: Telefon: 908 12 463
E-post: tj545@kirken.no

Dokumenterer arbeidsoppgaver og beregner antall timer

Behovsanalysen settes opp ved å registrere alle driftsoppgaver, beregne antall timer hver oppgave tar, og deretter gange opp med antall ganger dette må utføres hvert år. Når en gravplass først har fått sin behovsanalyse, trenger den ikke oppdateres forutsatt at det ikke skjer større endringer på gravplassen.

Siden 2011 har Trondheim anlagt to nye gravplasser på Havstein og Charlottenlund, og også utvidet Tiller kirkegård med 24 mål. Malen for behovsanalyse ble brukt for å beregne antallet driftstimer på hver av disse nye gravplassene.

– Da Klæbu ble del av Trondheim under kommunesammenslåingen i 2020, satte jeg opp en analyse over antall timeverk på gravplassen der. Det private firmaet som tar vedlikeholdet, sa at deres timer passet godt overens med behovsanalysen, sier Jensen.

Må bekrefte behovet

Behovsanalysen er et godt hjelpemiddel for å beregne framtidig driftsbehov. Hvert år oppdaterer Jensen en makroskisse ut fra byens behov for forventa utvidelser og gravplassareal fram i tid.

– Kommunens makroøkonomer spør etter min analyse hvert år, sier han.

Dette passer godt inn i Jensens tese om at man må vise kommunen hvor stort behov man har for å opprettholde god parkmessig standard på gravplassene, i stedet for å klage over for lite driftsmidler.

Jensen hjelper gjerne

Klimatiske forhold betyr at det er store forskjeller i hvor mange arbeidstimer en gravplass trenger. Sesongen for plenklipping er naturlig nok lenger der snøklokkene titter fram i februar, enn der snøen fortsatt ligger i mai. Men siden malen er laget slik at oppgavene ganges med antallet ganger de må utføres, er den fleksibel nok til å kunne brukes over hele landet. Flere forvaltninger har også spurt Jensen om å få tilsendt malen for behovsanalyse, noe han villig vekk deler ut.

– Det er bare å ta kontakt hvis det er noe man lurer på, sier avdelingslederen i Trondheim som har lykkes i å få nok driftsmidler.

Powered by Labrador CMS