Beredskap mot korona

Koronaviruset er et varsku til gravplassforvaltningene om at de må være beredte til å møte kriser med mange døde på kort tid.

Publisert Sist oppdatert

Ifølge KA (Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter), skal kister ikke representere smittefare. Men hvis noen i forvaltningene skulle være i direkte nærkontakt med koronasmitta lik, skal de følge retningslinjene som er gitt til helsepersonell.

– Lovverket åpner for å utsette en begravelse eller kremasjon, sier gravplassrådgiver, Åse Skrøvset.
– Lovverket åpner for å utsette en begravelse eller kremasjon, sier gravplassrådgiver, Åse Skrøvset.

Håndtering av lik ved påvisning av, eller mistanke om, koronasmitte.

– Korrekt informasjon til de ansatte er viktig, sier gravplassrådgiver Åse Skrøvset.

Mannskapsmangel blir den største utfordringen

For å vite hva man skal gjøre i en eventuell krisesituasjon, som en pandemi med mange dødsfall, trengs det beredskapsplaner. Ikke minst for å jobbe effektivt uten å skape unødvendig panikk.

I Trondheim er korona satt på kartet. – Vi tenker å diskutere beredskap mot koronasmitte på førstkommende ledermøte. Jeg vet at kommune og fylke jobber med overordna planer, og vi vil bli involvert, sier Trygve Jensen, avdelingsleder for kirkegårder og gravlunder i Kirkelig fellesråd i Trondheim.

Mangel på gravplasser blir neppe noe problem. Det er mannskapsmangel, enten fordi de ansatte er syke eller satt i karantene, Jensen tror kan bli den største utfordringen. – De ansatte må vernes mot smitte, slik at driften av gravplassen kan fortsette, sier han.

– Ansatte må vernes mot smitte, slik at driften av gravplassen kan fortsette, sier Trygve Jensen i Trondheim kirkelige fellesråd.
– Ansatte må vernes mot smitte, slik at driften av gravplassen kan fortsette, sier Trygve Jensen i Trondheim kirkelige fellesråd.

Ifølge Kjetil Nordstrøm, kirkeverge i Haugesund kirkelige fellesråd, kan samarbeid med andre fellesråd avhjelpe en eventuell mannskapsmangel.

– Vi har den fordelen at alle fellesrådene som grenser til hverandre her hos oss, er i samme administrative verktøy, Ecclesia. Det betyr at vi kan logge oss på hos de andre og sette opp begravelser for dem, dersom de gir oss muligheten til det. På samme vis kan de sette opp begravelser for oss hvis vi skulle trenge hjelp, sier Nordstrøm.

Man kan også samarbeide med KA, kommunen og private entreprenører.

KAs koronaråd til deg som er arbeidsgiver.

KAs veiledning for beredskap i egen virksomhet

Kan utsette begravelser

I Italia, som er hardest rammet i Europa, er et foreslått tiltak mot koronasmitte å utsette borgerlige og religiøse seremonier. Inkludert gravferder.

Italias foreslåtte tiltak mot koronasmitte.

– Samarbeid med andre fellesråd kan eventuelt avhjelpe mannskapsmangel, sier kirkeverge, Kjetil Nordstrøm i Haugesund kirkelige fellesråd.
– Samarbeid med andre fellesråd kan eventuelt avhjelpe mannskapsmangel, sier kirkeverge, Kjetil Nordstrøm i Haugesund kirkelige fellesråd.

Og i nettopp Italia er 70 personer satt i karantene etter deltakelse i en gravferd der kona og dattera til den avdøde, viste seg å være smittet av korona:

Satt i karantene etter gravferd.

For å redusere smittefaren under en kistegravlegging kan engangshansker og håndsprit være tilgjengelige i seremonirommet. Seremonien kan også begrenses til de nærmeste pårørende.

KA skriver dette om håndtering av gravferd og bisettelser.

Dersom den avdødes pårørende selv er smittet eller satt i karantene, kan begravelsen utsettes.

– Lovverket åpner for å utsette en begravelse eller kremasjon. Det er forvaltningene selv som gir slik utsettelse, sier Åse Skrøvset.

Kirkelig fellesråd kan forlenge fristene i § 10 annet ledd og § 12 dersom det foreligger tungtveiende grunner for det….

– En urneseremoni kan være et alternativ til å utsette fristen for kremasjon, sier Skrøvset.

Link til gravferdsloven

Unntaksmuligheten fra reglene om frist for kremasjon og gravlegging, er
nedfelt i gravferdsloven § 13:

Gravferdsloven § 13

Link til smittevernloven

Smittevernloven § 4-6 gir kommunen rett til å kreve kremasjon:

Smittevernloven § 4-6

Smittevernloven sier:

«Ved et alvorlig utbrudd av en allmennfarlig smittsom sykdom kan kommunestyret vedta forholdsregler i forbindelse med gravferd, herunder bestemme at avdøde personer skal kremeres, eller at det skal settes i verk andre spesielle tiltak i forbindelse med gravferder.»

Følg med på oppdaterte fakta, råd og tiltak fra Folkehelseinstituttet

Powered by Labrador CMS