Seks askeurner ble samlet i felles familiegrav på Virak gravlund utenfor Narvik. Fem av dem ble flyttet fra kolumbariet i Fredskapellet på Narvik gravlund.
Seks askeurner ble samlet i felles familiegrav på Virak gravlund utenfor Narvik. Fem av dem ble flyttet fra kolumbariet i Fredskapellet på Narvik gravlund.

Flyttet urner fra kolumbarium til familiegrav

Seks familiemedlemmer er samlet på Virak gravlund ved Ofotfjorden.

Publisert Sist oppdatert

Kolumbarium er en vegg eller et byggverk med nisjer der en lukker eller murer inne urner med aske etter kremasjon, gjerne i mange etasjer. Tettheten av graver er som regel mye større enn på en vanlig urnelund.

Det var 27. september den spesielle urnenedsettelsen på Virak gravlund fant sted. I forbindelse med dødsfa i Narvik llet til sin ektemann, ønsket enka og familien at fem andre familiemedlemmer, som fram til da hadde vært gravlagt i kolumbariet til Fredskapellet på Narvik gravlund, ble flyttet til samme gravsted. De fem i kolumbariet døde i perioden 1969 - 2006.

Godkjent

Kolumbariet i Narvik har vært i bruk siden 1958. Det har 70 nisjer med plass til 6 urner i hver. I dag er 129 urner gravsatt her, den siste så sent som i september 2019.

Ifølge Torgeir Mathiesen, driftsleder for gravplassforvaltning ved Narvik kirkelige fellesråd, har kirkevergen delegert myndighet til å godkjenne flytting av urner fra kolumbarium til gravsted på gravplass.

Tillatelsen ble gitt, og de seks familiemedlemmene kunne samles i et felles gravsted under furutrærne på Virak gravlund.

Virak gravlund, to mil utenfor Narvik, ligger vakkert til på en høyde over bygda med utsikt over Ofotfjorden. Vegetasjonen domineres av lyng og store furutrær. Gravlunden har plass til 551 gravsteder. Så langt er 105 personer gravlagt her.

Powered by Labrador CMS