Koronavirus og håndtering av kister

Det er innført merkeordning for kister der det er bekreftet eller mistanke om smitte, og SKU (Standardiseringsutvalget for kister og urner) gir relevant informasjon ved gravlegging og kremasjon.

Publisert Sist oppdatert

Det skal være trygt å gå på jobb selv om det nye koronaviruset rammer samfunnet. Derfor er det viktig med oppdatert informasjon om tiltakene som er iverksatt for å hindre smitte av covid-19 på gravplass og i krematorium.

Fagbladet Gravplassen har fått spørsmål om håndtering av kister der avdøde har vært smittet av covid-19. I denne artikkelen oppsummerer vi derfor et par relevante punkter som gjelder merking av kister og forholdsregler der det er benyttet morspose (likpose).

For en fullstendig gjennomgang av HMS-råd ved gravferd og på gravplassen/krematoriet se dette dokumentet fra KA (Kirkens arbeidsgiverorganisasjon).

Merking av kister med bekreftet eller mistanke om covid-19

Virke gravferd har sendt ut beskjed til sine medlemmer der det informeres om at kister med bekreftet eller mistanke om covid-19 skal merkes for å kunne identifiseres av forvaltning og byråansatte.

Merkeordningen er resultat av dialog mellom gravplassrådgiver Åse Skrøvset, KA og Virke gravferd. Partene er blitt enige om et symbol som skal settes på kister hvor det er bekreftet eller mistanke om covid-19. Det er et lite og nøytralt symbol som gir viktig melding til ansatte i byråer, på krematoriet og på gravplass slik at det kan ta nødvendig forholdsregler (se bilde).

Kister der det er bekreftet eller mistanke om covid-19 vil i tillegg desinfiseres før de ankommer krematorium eller gravplass og dermed ikke innebære noen smitterisiko for ansatte.

Symbol som benyttes på kister der det er bekreftet eller mistanke om Covid-19.
Symbol som benyttes på kister der det er bekreftet eller mistanke om Covid-19.

Gravlegging og kremasjon

Avdøde som er smittet av det nye koronaviruset legges normalt i morspose, selv om dette foreløpig ikke er et krav fra Folkehelseinstituttet.

Det finnes ulike type morsposer. SKU (Standardiseringsutvalget for kister og urner) anbefaler at det benyttes nedbrytbare morsposer. På SKU sin nettside finner man informasjon om produkt som skal være nedbrytbart og som kan kremeres uten komplikasjoner. Nettsiden vil oppdateres etter hvert som man får ny kunnskap.

Ny funksjon i Ecclesia

I fagsystemet Ecclesia (digitalt gravregister mm.) er det lagt inn en ny funksjon hvor man kan registrere i hvilke graver det er benyttet morspose. På den måten vil man kunne forsikre seg om materialet oppfører seg etter produktbeskrivelsen med tanke på eventuelt gjenbruk av grav i fremtiden.

Gravplassrådgiver Åse Skrøvset opplyser at det kan være hensiktsmessig å registrere hvilken type morspose som er benyttet i den enkelte grav dersom det er mulig.

Flere spørsmål?

Under KA sitt webinar 18. mars svarte KA og gravplassrådgiveren på flere spørsmål om håndtering av Korona og smittevern. Du finner alle svarene her.

Powered by Labrador CMS