Gravplassforvaltning har samfunnskritisk funksjon

Du kan lese mer om hvordan KA tolker bestemmelsen på KA sine nettsider.

Torsdag forrige offentliggjorde Justisdepartementet en oppdatert liste over virksomheter med kritisk samfunnsfunksjon og nøkkelpersonell som kan få tilbud om plass i barnehage og barneskolen.

Justeringen som angår kirkelig tilsatte gjelder «Avvikling av gravferd», med presisering av at følgende stillinger er aktuelle:

  • Personell som har oppgaver med å grave graver, håndtere kister og administrere gravferd.
  • Prester som gjennomfører gravferdsseremonier og formidler dødsbudskap til pårørende ved uventet dødsfall, på oppdrag fra politiet.

Du kan lese mer om hvordan KA tolker bestemmelsene på KA sine nettsider.

Her finner du også nye råd for gjennomføring av gravferdsseremoni.

Powered by Labrador CMS