Krematoriet i Stavanger på Eiganes gravlund.
Krematoriet i Stavanger på Eiganes gravlund.

Årets kremasjonsstatistikk er klar

Den viser samme tendens som forestående år, det vil si en kremasjonsandel som øker med 1 til 2 prosent i året. I 2019 var det 44% av de døde i Norge som ble kremert. I 2018 var kremasjonsandelen 43%.

Publisert Sist oppdatert

Kremasjonsprosenten øker med andre ord gradvis. Likevel har Norge fortsatt en lav kremasjonsandel dersom vi sammenligner med nabolandene. I Danmark viser statistikken for 2019 en kremasjonsandel på 85,5%. Sverige har ikke publisert sine tall enda, men i 2018 var kremasjonsandelen der 82%.

Statistikken for Norge viser at kremasjonsandelen er høyest i urbane og tett befolkede strøk. Bærum har den høyeste kremasjonsandelen i landet. Her velger 80% kremasjon. Drammen ligger like bak med 78%. I Oslo er kremasjonsandelen 76%.

Noe overraskende viser årets statistikk at antallet som velger askespredning tilsynelatende har gått ned. Krematoriene har rapportert at 530 urner ble utlevert til askespredning i 2019. I 2018 var antallet 747. Noe av nedgangen kan muligens forklares med at krematoriene ikke bes spesifisere hvilket år kremasjonen skjedde, kun året for utlevering.

Du finner mer om kremasjon og kremasjonsstatistikkens tall ved å følge denne linken til Gravplassforeningens hjemmesider.

Nytt av i år er en mer nøyaktig utregning av kremasjonsprosent på kommunenivå. Tidligere har man kun tatt utgangspunkt i antall kremerte med bostedsadresse i kommunen med krematorium. I år er statistikken basert på antall kremerte fra hver enkelt kommune, uavhengig av hvilket krematorium som er benyttet, noe som vil gi en mer nøyaktig statistikk.

De siste årene har krematoriene rapportert en del data som ikke synliggjøres i den publiserte kremasjonsstatistikken. I år er målsetningen å lage en fullstendig sammenstilling som blant annet vil inneholde kremasjonsprosent for alle landets kommuner, ikke bare kommuner som har krematorium.

Den fullstendige statistikken vil publiseres på gravplasskultur.no og gravplassen.no

Powered by Labrador CMS