Interiør fra Møllendal store kapell i Bergen.
Interiør fra Møllendal store kapell i Bergen.

Gravplassforeningen vil kåre landets beste livssynsåpne seremonirom

Prisen deles ut på fagdagene 5. - 7. september i Tromsø. Frist for å sende inn materiale er 1. mai.

Publisert Sist oppdatert

Norge er blitt et mangfoldig og stadig mer sekulært samfunn. Dette medfører et voksende behov for vakre og velfungerende seremonirom som kan brukes av alle – uavhengig av tro og livssyn.

Gravplassforeningen ønsker å rette fokus mot dette og har valgt livssynsåpne seremoni som tema for sin pris "årets beste" i 2023.

Livssynsåpne seremonirom kan være nybygde spesifikt til dette formålet, eller det kan være eldre gravkapell eller andre typer bygg som er tilpasset slik at de kan fylle funksjonen.

Selv om tilgangen på livssynsåpne seremonirom er mangelvare mange steder, kanskje særlig i distriktene, er vi sikre på at det også finnes mange gode eksempler der ute. Og vi gleder oss til å se dem!

Juryens kriterier

Juryen vil legge vekt på at seremonirommet har god estetisk utforming og høy kvalitet i materialbruken, samt funksjonelle og brukervennlige løsninger.

Ulike tros- og livssynssamfunns gravferdsseremonier skal kunne gjennomføres på en verdig måte. Det samme gjelder gravferd som ikke er knyttet til et bestemt livssyn.

Seremonirommet bør oppleves som inkluderende og livsynsåpent i utforming og utsmykning – både innvendig og utvendig. I dette ligger det at religiøse symboler ikke er fremtredende, eller kan skjules på en hensiktsmessig måte.

Juryen vil også legge vekt på at kulturminner er godt ivaretatt der dette er aktuelt.

Du kan lese mer om alle kriteriene og krav til innsendt materiale på Gravplassforeningens hjemmeside.

Heder og ære til vinneren

I tillegg til heder og ære får vinneren en diplom og 10 000 kr. Frist for å sende inn forslag er 1. mai.

Prisen vil deles ut på Gravplassforeningens fagdager 5. – 7. september i Tromsø. Tema for fagdagene skal være livssynsåpenhet. Programmet er under utarbeidelse. Mer informasjon kommer!

Powered by Labrador CMS