Navna minnelund på Nøtterøy i Færder kommune i Vestfold.
Navna minnelund på Nøtterøy i Færder kommune i Vestfold.

Må søke om navna minnelund

– Det hender vi oppdager at noen har anlagt navna minnelund uten at dette er søkt om. Men i følge gravferdsloven skal man søke om å etablere navna minnelund, slår Åse Skrøvset, rådgiver gravplassaker fast.

Publisert

Alstadhaug kirkegård i Levanger kåret som vinner av konkurransen «Beste navna minnelund».Det er blant annet når hun får inn forslag til lokale vedtekter, at hun oppdager navna minnelunder som ikke er søkt godkjent.

Gravplassrådgiver, Åse Skrøvset.
Gravplassrådgiver, Åse Skrøvset.

Er en vesentlig endring

En ny navna minnelund regnes som en vesentlig endring av gravplassen. Ifølge gravferdsloven kan ikke slike vesentlige endringer skje uten tilslutning fra kommunen og godkjenning fra bispedømmerådet.

– Normalt sett utarbeider gravplassforvaltninga en plan, som deretter vedtas av kirkelig fellesråd og godkjennes i bispedømmerådet, eller av kommunen og fylkesmannen der det er kommunal forvaltning. Mange bruker landskapsarkitekt til dette planarbeidet. Siden bispedømmerådene ikke har egen plankompetanse, får jeg de fleste søknadene om navna minnelund til uttalelse, 
sier Skrøvset.

Beskriv planen

Hun anbefaler at planen for en navna minnelund skal inneholde gode tegninger og beskrivelser av hvordan den er tenkt etablert. Godkjenningsmyndighetene må lett kunne danne seg et bilde av hvordan den navna minnelunden skal bli. Skrøvset anbefaler også at gravplassmyndighetene forhører seg med andre som allerede har etablert navna minnelund, for å få gode tips til hvordan det nye anlegget kan forvaltes og driftes.

– Følg det forskriften sier med hensyn til planmateriale og beskriv planen, sier hun. At forvaltningen mener de har få ressurser til å lage en plan, er ikke akseptabel grunn til å hoppe over plan- og søknadsprosessen.

– Vi kan ikke fire på lovens og forskriftens krav om planer og kvalitet, understreker hun.

Alstadhaug kirkegård i Levanger ble i høst kåret som vinner av konkurransen «Beste navna minnelund».

Må rette opp mangler

Søknader som har kommet inn etter at en ny navna minnelund er etablert, har så langt ikke medført stenging eller fjerning av deler av anlegget.

– Men det har vært tilfeller der den navna minnelunden har vært mangelfullt utformet eller det har manglet gravkart i henhold til lovverket, sier hun.

Kort behandlingstid

Ifølge Skrøvset får man som regel kjapt svar på søknaden.

– Svarfristen er en måned, så man får vanligvis svar innen da. Jeg tror de fleste bispedømmeråd er raske med å svare på slike godkjenningssøknader, sier hun.

Selv om gravferdsloven krever søknad om godkjenning av en ny navna minnelund, skal ikke det være et uoverkommelig arbeid. Innhold og omfang i en gravplassplan kan tilpasses slik at den beskriver og illustrerer det som skal etableres. Planmaterialet som skal sendes inn til godkjenning, er i stor grad det samme som gravplassforvaltninga uansett trenger for å bygge den navna minnelunden.

– Det er som regel ikke nødvendig å søke etter plan- og bygningsloven når en navna minnelund skal etableres på en eksisterende gravplass. Unntaket måtte være hvis man lager et svært stort anlegg, sier Skrøvset.

Billedtekst: Navna minnelund på Nøtterøy i Færder kommune i Vestfold.

Powered by Labrador CMS