SKU – En ressurs for krematoriene og forvaltningene

Publisert Sist oppdatert

Standardiseringsutvalget for kister og urner, forkortet SKU, er et anbefalingsorgan som skal jobbe for å sikre kvaliteten til kister, urner og tilhørende produkter, og som vil vurdere alle kister og urner som er i bruk, eller ønskes tatt i bruk, i Norge.

SKU sin anbefaling har til hensikt å trygge beslutningene hos de lokale gravplassforvaltningene, krematoriene, gravferdsbyråene og andre. Tanken er at ansatte på gravplasser og krematorier enkelt kan sjekke om et produkt oppfyller kravene i gravferdsforskriften, og om det har tilfredsstillende kvalitet med tanke på miljø- og arbeidsmiljøhensyn.

SKU sitt kontrollmerke for anbefalte kister og urner
SKU sitt kontrollmerke for anbefalte kister og urner

Både nasjonal gravplassrådgiver, Virke gravferd, KA – Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter, samt gravplassforvaltningene og krematoriene, er representert i utvalget. I tillegg stiller opptil tre representanter med en viss markedsdekning fra kiste- og urneleverandørene. Per 2020 er dette Trosterud Freno AS, Sibi AS og Fonus AS. Gravplassforeningen har sekretariatet til SKU.

Prosedyre for anbefaling av kister og urner

Det er leverandørene selv som sender inn søknad med informasjon om urne eller kiste. Dersom kisten eller urnen er i overenstemmelse med SKU sin kravspesifikasjon, vil produktet vurderes som anbefalt av utvalget. For kister stilles det krav til trykktest og prøvebrenning. Ved prøvebrenning føres en tom kiste inn i krematorieovn, og det registreres blant annet tid for antenning i føtter og kistekropp. Det er bare representantene fra gravplassforvaltningene, krematoriene og gravplassrådgiveren som har stemmerett i SKU.

Kister og urner som SKU har vurdert som anbefalt, skal merkes. Den foretrukne merkingen inneholder et godkjent kontrollmerke (se over). For kister skal merket plasseres mellom kisteføttene i bunnen av kista. For urner skal merket preges, stemples eller festes på en etikett på urnen. Eventuelt kan urneemballasjen merkes. For noen av kiste- og urneleverandørene har det vært krevende å gjennomføre merkingen. Man har derfor satt et minimumskrav til merking hvor det i stedet benyttes godkjent kontrollmerke sammen med firmalogo.

Alle produkter som har gjennomgått søknadsprosessen, og blitt vurdert som anbefalte, er oppført i et register som ligger åpent tilgjengelig på gravplasskultur.no/SKU. Noen produkter er oppført med kommentarer. Eksempel på slik tilleggsopplysning kan være urner hvor det må vises ekstra varsomhet ved forsendelse i post, eller kister hvor det bør vurderes forlenget fredningstid.

Etableringen av SKU

SKU er modellert etter det svenske godkjenningsorganet, Samrådsgruppen Begravningsbranschen – Träindustrin, forkortet til SBT, som ble stiftet allerede i 1988. Etter å ha sett behov for et lignende organ i Norge, startet man arbeidet med å etablere SKU i 2015. Fra 2019 har utvalget mottatt og vurdert nye søknader. Per i dag avholder SKU to årlige møter.

gravplasskultur.no/SKU kan du lese mer om utvalget, se når neste møte skal avholdes, og finne oppdatert informasjon om nye produkter.

Powered by Labrador CMS