En ny norsk standard for gravferdstjenester er vedtatt av Virke gravferd.
En ny norsk standard for gravferdstjenester er vedtatt av Virke gravferd.

Ny norsk standard for gravferdstjenester

Den felles europeiske standarden for gravferdstjenester ble revidert i desember 2019 og er nå også gitt ut som norsk standard.

Publisert Sist oppdatert

Den norske standarden er vedtatt av Virke gravferd og beskriver hva bransjen selv mener er god drift av et begravelsesbyrå og hvordan gravferdstjenester bør tilbys til de etterlatte.

Bakgrunn for ny standard

Bakgrunnen for ny standard er ifølge Standard Norge at det var nødvendig med nye og tilpassede beskrivelser for å bedre kunne møte kravene fra markedet.

Dokumentet erstatter de tidligere: «Standard for god gravferdsskikk», «Kriterier for medlemskap i Virke», «Retningslinjer for markedsføring» og «Retningslinjer for bruk av begravelsesbil».

Standarden omfatter ikke tekniske krav til produkter, obduksjon og rettsmedisinsk arbeid eller krav til helse-, miljø- og sikkerhet som har med profesjonsutøvelsen å gjøre.

Selv om den er rettet mot begravelsesbyråene har standarden relevans også for dem som jobber opp mot byråene, slik som gravplassforvaltningene og krematoriene.

Oppdaterte krav og bestemmelser

I den nye standarden har man blant annet oppdatert retningslinjene for internasjonal transport og oppbevaring av døde personer. Kravene til utdannelse er også skjerpet.

Det spesifiseres at tilstrekkelig kompetanse skal sikres gjennom minimum 50 timer med opplæring for ansatte og 100 timer for daglige ledere.

Daglig eller faglig leder må gjennomføre Virkes nettkurs og fagkurs trinn 1 innen to år etter innvilget medlemskap.

Om bruk av bårebil står det at kjøretøyet kun skal brukes til transport av døde og det som naturlig følger av gravferdsoppdraget, og at man ved seremoniell kjøring kun skal transportere en avdød om gangen.

Hele dokumentet kan leses på Virke sine nettsider.

Powered by Labrador CMS